Category Archives: Uncategorized

A comment on “Pedro Paramo”- by Juan Rulfo (1917-1986)

 

A  masterpiece fiction that covers the quest of a man for his father, Pedro Paramo, whom he had not seen at all, but following his mother`s wish to go and search after him. After reading the novel & watched the film adaptation of Carlos Velo’s film, Pedro Paramo, in 1967; I realised a great match between Conrad’s ” Heart of Darkness” & Pedro Paramo in their intense poetic narrative, the different layers of connotations of the imagery  employed, and the huge ramifications of their influence on the literary circles of the twentieth century writers. Gabriel Garcia Marquez, who wrote the introduction to the english translation copy recognized the deep effect it had on him to start writing  “One Hundred Years of Solitude”.  Marques wrote:”I could recite the entire book front to back and vice versa without a single appreciable error, I could tell you on which page of my edition each scene could be found, and there wasn’t a single aspect of its characters’ personalities which I wasn’t deeply familier with”- P. x in the forward-.   When he historical and the mythical merge together, masterpieces are the results of such a genre that dominated Latin America’s Hispanic  literature for decades after this innovation.  Marquez was absolute right when hw wrote: “Perdro Paramo is a poetic work of the highest order….it is impossible to be entirely sure where the line between the living and the dead is drawn” . The novel  is “as great and ….enduring, as those of Sophocles” P. xiii 

A comment on two books: “Kapital & Ideology”, Thomas Picketty- & “Not so Black and White”, Kenan Malik

 

Two interesting books I recently read: Thomas Piketty´s “Kapital og Ideology”, & Kenan Malik’s “Not so Black & White”. Piketty concentrated the whole book on the concept: RACISM, its origin, variations, development and adoption by enlightened, reactionary and progressive European thinkers through almost four centuries; while Piketty, in his 1035 pages long analysis -17chapters- of the Inequality that dominated world history before and after the French, American and Haiti revolutions, its origins and its development as well. It is a very well documented analysis, based on thousand of documents and statistics on how property and ownership was exclusive among the old triparty system of Church, Kingdoms & Feudals were dominating the whole social, cultural and political stage, and how the ration of the three parties differ during the course of history-especially in concrete examples from France, Britain and Sweden. The french revolution was a radical point of departure from this formula, with laws that were issued by the general assembly in France in 1789- but failing short of supporting the total abolition of slavery and colonialism, in the Caribbean Islands, especially in Haiti, although the slogan of the revolution was: Brotherhood, Freedom and Equality.

The two above books are a well documented evidence of the unbalanced world we are still living in the 21th century, especially on the continued war crimes  that is unfolding whether in Ukraine,  or  right now in Palestine, mainly in Gaza, where war crimes and genocide are going on for almost 80 days,  covered by the complacency  of  western democracies-apart from the very few -that claim holding the charter of human rights and freedom of the individual: a Total Double  Standard and lack of Morality that we have seen through the analysis of the above two books’ main themes of Racism & Inequality. The same “stupidity” that dominates for centuries -if I may use Gustave Flaubert’s fictional terminology- are still alive.      

Min Tale til et møde om Palæstina på Christianshavn-Enhedlisten den 24-11-2023

En Tale til et møde om Palæstina på Christianshavn-Enhedlisten 24-11-2023
Indholdsfortegnelse
Logikkens magt versus magtens logik –
Udrensningspolitik fra 1948-2023
Perspektiv – 1948 og 7. oktober 2023
Fredsprocessens fallit
Fra Madrid-konferencen til i dag
Apartheidmuren og fortsatte bosættelser
Det Arabiske Initiativ i 2002
Fremtidsudsigter
Udrensningen af palæstinenserne
Er der mulighed for en Palæstina stat stadigvæk? Clinton-parameter?
To løsningsmodeller: Sydafrika eller Alger. Den første er muligvis mere realistisk end den sidste
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Logikkens Magt versus Magtens Logik –
Udrensningspolitik fra 1948-2023
Perspektiv – 1948 og 7. oktober
Den tyske militærstrategiske filosof Clausewitz’ mantra, at krig er en anden måde at føre politik på, gælder stadigvæk i måden Israel har ført politik siden 1948.
Der går en rød tråd fra katastrofen i 1948, til den politik som Israel fører i dag i 2023. Det er en Udrensningspolitik, Transfer, og den røde tråd er som følgende:
I 1948 lykkedes det Israel at udrense 2/3 del af palæstinensere. Op mod 750.000 mennesker blev uddrevet i hvad der blev den største udrensning af befolkning siden Anden Verdenskrig. Der var hverken PLO, Fatah eller Hamas dengang. Der var heller ikke sociale media, Tiktok, Instagram eller andre massemedier, som rapporterer fra jorden i realtid. I Nakbaens tidlige fase, blev der spredt en Israelsk propaganda at Palæstinensere forlod deres land fordi Arabiske hære lovede dem at de vil befri Palæstina. Derfor måtte de forlade deres hjem, indtil krigen var slut.
Det var den største propaganda der er bygget på en løgn. Det viser historiske dokumenter senere. Plan Dalet, som er fra før 15. maj 1948 beskriver udførligt hvordan man ville udvise Palæstinenserne militært. Det lykkedes Israel at sælge den propaganda til verden, især deres sponsorer i Vesten (og desværre i Østblokken ligeså).
Nu i 2023, og i særdeleshed efter d.7 oktober, er det klart for enhver at Israel forfølger samme udrensningspolitik, med opbakning fra USA. De har et mål om at alle 2.3 millioner i Gaza skal forlade deres hjem til fordel for Sinai i Egypten. Samtidig intensiverer bosættere på Vestbredden – med opbakning fra israelsk militær – deres angreb på civilbefolkningen, med henblik på at palæstinenserne skal flygte til Jordan. Egypten blev tilbudt at droppe alle deres lån til Den Internationale Valutafond for at modtage befolkningen fra Gaza, og Jordan ville modtage et kontantbeløb for at huse nye bølger af flygtninge.
Samtidigt er mere end 220 civile blevet dræbt på Vestbredden siden d. 7 oktober, og mere end 1000 er allerede tvunget til at forlade deres hjem i Hebron området-(Masaafir Yatta). Ledere i Jordan og Egypten -samt den Palæstinensiske Præsident -afviser kategorisk ideen om at tage imod flygtninge, og aflyser mødet med Biden, især efter al.Ma’ madani massakren, hvor ca. 500 blev dræbt.
Egypten og Jordan har lært lektien fra 1948 og 1967. Ikke en eneste flygtning mere. Og palæstinensere har lært også lektien: ikke flere gentagelser af de strategiske fejl som palæstinenserne begik i1948; at forlade deres hjem og flygte til nabolande under de militære angreb af jødiske militser. Min far sagde i filmen ”Den fædrene jord”, produceret af DR i 1995: ”Vi begik en stor fejl da vi flygtede. ”Det er hundrede gang bedre at dø her i vores hjem”, sagde han mens han sidder på ruiner af hans hus, ”end at ydmyge os selv med et liv i eksil”.
Palæstinensere har lært fra den store katastrofe i 1948 at der findes to muligheder for fremtiden: at dø under murbrokkerne af deres hjem, på deres jord, med stolthed; eller leve over jorden og være fri fra alle fremmede besættelsesagenter. Der må ikke være en tredje mulighed. Kategorisk nej til transferpolitik.
I 1948 var etnisk udrensning den skjulte agenda. I 2023 er det en officiel politik for åbent skue. Netanyahu og Smotrich illustrerer på landkortet, at der ikke findes et Palæstina: den første foran FN-generalforsamling og den anden i Frankrig på et åbent møde i Paris.
I 1948 dræbte Israelerne den Svenske Kønt Bernadot, selvom han reddede tusindvis af jøder under Anden Verdenskrig. Hans forbrydelse, ifølge Israelerne, var at han stå bag den berømte FN-beslutning, som gav palæstinensiske flygtninge ret til at vende hjem under international lov, og kompenseres for deres skade: Den er kendt som resolution 194 i FN regi.
I dag har israelsk politisk slået fast, at det spørgsmål om at vende hjem vil aldrig kan komme på tale. I stedet valgte Israel gennem diplomatisk snilde for verdenssamfundet, og brutal militær magt på landjorden, at forfølge et klart politisk mål: at terrorisere den palæstinensiske befolkning nok til, at det hverken vækker for meget opsigt i udland, men alligevel nok til, at de beslutter at flygte, for på den måde løses det irriterende Palæstina spørgsmål.
Denne udrensningspolitik har i mellemtiden fundet et udtryk, som ville gøre det let for omverdenen at fordøje; at det alt sammen er med henblik på fred med den arabiske omverden først, opnået gennem ingen andre end profeternes fader Abraham, og “normaliseringsaftaler” som inkluderer lukrative handelsruter via Indien, Saudi Arabien og Israel. Og denne udrensningspolitik, iklædt en ny religiøs betonet såkaldt fredsinitiativ, fungerede et stykke af vejen.
Men så kom d. 7 oktober, der satte en stopper for hele den Israelske illusionsproces, og palæstinaspørgsmålet fandt igen vejen til verdens dagsordener igen.
En kynisk strategi, som i disse dage -efter 48 offensiv bombardement til hele Gaza. Den operationer oversætter sig til at opdele Gaza i Nord og Syd, med mere end 70% af alle bygninger i Nord jævnet med jorden..
Den anden fase vil starte senere, hvis våbenhvile, som er annonceret i dag, ikke holdes, med fokus på Syd Gaza. De prøvede at overbevise internationale organisationer: UNRWA, Red Cross, og andre at huse alle flygtninge i telte, indtil de er færdige med at udrydde Hamas. FN og UNRWA afviste kategorisk at acceptere forslaget. FN-general sekretær Goteres blev en persona-non-grata, og ”han skal gå af”, hvis det stod til den israelske FN-ambassadør.
Spørgsmålet, efter 75 år af Israels etablering, står stærkere end nogensinde før: Hvad ønsker Israel at opnå med den lange militaristiske strategi og besættelse? Kan Israel opnå fred, uden at acceptere en politisk løsning med den oprindelige befolkning?
Fredsprocessens fallit
Fra Madrid-konferencen til i dag
Vi vil tage udgangspunkt i den fredsproces, der startede i Madrid i kølvandet på den anden Golfkrig i 1991, og dens zig-zag kurs i 32 år indtil 2023. Forudsætningen var at bygge en palæstinensisk stat på de besatte områder på Vestbredden, Gaza og Øst Jerusalem, dvs. landet der var okkuperet i 1967 krigen, side om side med Israel, og finde en retfærdig løsning på flygtningespørgsmålet. Enhver kan se, at det endte i en paralyseret situation, for ikke at sige total kollaps og efterfølgende koma.
Oslo-aftalen kom to år efter Madrid konferencen i 1993, hvor Israel officielt anerkendte PLO, og hvor PLO anerkendte Israel. Oslo-aftalen var et centralt skridt frem mod at anerkende PLO som den eneste politiske organisation, der repræsenterer palæstinenserne. Implementeringen af denne aftale var mod de forventninger, alle parter havde; palæstinensere, israelere og det internationale samfund.
Oslo-processen forblev en lang række møder, mens bosættelserne fortsatte uden stop. Bosættelserne er i strid med international ret, den 4. Geneve Konvention, der siger, at en besættelsesmagt ikke må bosætte civile på besat territorium. Men antallet af bosættere er fordoblet siden 1993 (til 750.000 på Vestbredden) – den største er på størrelse med Svendborg – og bebyggelse af vejnettet på Vestbredden, der adskiller Israelere fra palæstinensere og samtidig forbinder de jødiske bosættelser, er dagligdag praksis. Der er etableret flere hundrede checkpoints og fysiske vejspærringer i de palæstinensiske områder. Vestbredden er splittet op i stadig flere usammenhængende enheder, som ligner Sydøstasiens Archipelago øer. (hele vestbredden blev delt til A, B og C område, og hver område har deres juridisk, civil og militær admin.).
Apartheidmuren og fortsatte bosættelser
Den israelske annekteringsmur, der byggedes med begrundelsen ’sikkerhed’, belejrer og adskiller fortsat palæstinensiske byer og landsbyer, herunder bønder fra deres marker, skolebørn fra deres skole, folk fra hospitalerne. På den side af muren, der vender mod Betlehem, er der fyldt med tomme restauranter og lukkede forretninger, der tidligere vrimlede med turister. Muren har katastrofale konsekvenser for den palæstinensiske økonomi. Gennem de sidste årtier har Israel revet knap en million oliventræer op for at udbygge muren og bosættelserne. Oliventræer kan blive 1000 år gamle og er en væsentlig afgrøde for den palæstinensiske befolkning. Den mest frugtbare landbrugsjord annekteres, vandressourcerne kontrolleres og huse ødelægges.
Muren er dømt ulovlig af Den Internationale Domstol i Haag i 2004, med enighed i dommerpanelet på nær en enkelt stemme, og er flere gange beordret ændret af den israelske Højesteret. Den placeres inde på palæstinensisk jord og har konfiskeret mere end 10 % af Vestbredden – med bosættelser og checkpoints. Store dele heraf er landbrugsjord. Efterladt til palæstinenserne er en mængde isolerede bantustaner.
Gaza er et kapitel for sig. Israel rømmede bosættelserne dér i 2005 men uden at opgive kontrollen med området. 2,3 million mennesker er omhegnet i noget, der bedst kan beskrives som verdens største friluftsfængsel. Og ca 83% er oprindeligt flygtninge fra områder tæt på dem. De ankom dertil fra 245 landsbyer, efter udrensningen fra den israelske hær i 1948. 47 af disse landsbyer (der nu kaldes kibbutzer omkring Gaza) tilhører Gaza kommune. De skuer ud over den jord, de engang ejede, som en daglig påmindelse, og et traume, der får nyt liv hver dag.
Roi Rohberg var en israelsk bosætter der blev dræbt af en palæstinenser i 1956. I den forbindelse var Moshe Dayan, Israels daværende generalstab chef, i Gaza og sagde under sin tale:
”Hvorfor skulle vi beklage over deres had til os? De har i otte år siddet i flygtningelejrene i Gaza og med deres egne øjne set, hvordan vi gjorde den jord og de landsbyer, hvor de og deres forfædre tidligere boede, til vores hjemland”.
I Politiken d.30 oktober skrev den israelsk-britiske arkitekt Eyal Weizman ”Israels levende hegn om Gaza betalte prisen i blod”. Han uddyber: ”Israel har systematisk i årtier forsøgt at isolere Gaza mere og mere og holde befolkningen i et jerngreb. Bosættelserne omkring området skulle fungere som et levende hegn. Nu er mange af dem blevet gidsler, som Israel må forhandle om”
I anden lejlighed på TECHENON I 1969 sagde Moshe Dayan:
”Jødiske bosættelser blev bygget hvor arabiske landsbyer lå- I kender end ikke navnene på disse arabiske landsbyer, og det kan jeg ikke fortænke jer i, for i geografi bøgerne findes de ikke mere. Ikke alene eksisterer bøgerne ikke, men det gør de arabiske landsbyer heller ikke. Nahlal opstod i stedet for Mahlol, Kibbutz Gvat i stedet for Jibta, kibbutz Sarid i stedet for Huffeifis og Kefar Yehushua i stedet for Tal al-Shuman. Der findes ikke et eneste bebygget område i dette land som ikke tidligere har haft en arabiske befolkning”
Køreplan i 2003
Køreplanen for fred, der blev sat i gang i 2003 af kvartetten, dvs. FN, EU, Rusland og USA, er også strandet. Den lider den store mangel, at den ikke berører fire af de centrale problemer, der skal løses som led i en fredsløsning: 1. Grænsedragningen mellem de to stater, 2. Jerusalems status, 3. flygtningenes spørgsmål og 4. de ulovlige bosættelser. Med andre ord, ignorerer køreplanen kernen af hele problematikken.
Det Arabiske Initiativ i 2002
På et topmøde i 2002 blev alle arabiske lande enige om en kollektiv løsning på hele problematikken: Israel bliver anerkendt indenfor 1967-grænsen efter at trække sine tropper ud af de besatte arabiske lande. Staten Palæstina skal etableres, og det palæstinensiske flygtningeproblem løses, baseret på fælles enighed om FN-resolution – 194 fra 1948. Svaret fra Israel var kategorisk afvisning af initiativet, efterfulgt af invasion af palæstinensiske byer, og belejring af Arafat i Ramallah. Sharon slog et permanent søm i Oslos kiste. Er det forventningen, at hans efterfølger Netanyahu leverer en modsat politik?
Netanyahu har bygget hele sin karriere på at nægte eksistensen af Palæstinas befolkning. I en tale før 7 oktober omtalte Netanyahu præsidenten Mahmoud Abbas, som intet mere end en borgmester i Ramallah, og som ikke har ret til at anfægte Israels normaliseringspolitik med den Arabiske verden, især Saudi Arabien. Den tale blev givet blot få dage før d. 7 oktober 2023.
Netanyahu aftalte med Qatar at aflevere flere millioner dollars kontant fra Tel Aviv lufthavn til Gaza. Ehud Barak nævnte i Israelsk avis Yadiot Ahranotden 17 Okt. et beløbet på halvanden milliarder dollar. Da han blev kritiseret af sine kolleger i Likud partiet, sagde han: det er den eneste måde at forhindre etablering af kontinuerlig palæstinensisk stat; at splitte Gaza fra resten af Vestbredden. Hans efterfølger Naftali Benet anerkendte samme politik, med en lille ændring; ”forskellen mellem Netanyahu og jeg, er at han afleverer pengene kontant, mens jeg insisterer på, at pengene skal overføres til en bestemt konto vi kender til”.
32 år efter Madrid er der kun illusionen og frustrationen tilbage. Politikken udeblev. Mere end 200 palæstinensere er blevet dræbt i selve Israel, uden at regeringen griber ind for at stoppe bølgen af kriminalitet, der dominerer livet for den arabiske del af Israel, som udgør 23 % af befolkningen. Ikke bare er regeringen passiv. Palæstinensere sagde, at disse bander var hemmeligt støttet af Israel, for at straffe dem for deres oprejsning under al-Saif al-Quds krigen i 2021. ”Israel har teknologien der kan dræbe en militærleder i Teheran, men kunne ikke identificere en gruppe kriminelle i Israel. ”Araberne er voldelige i deres natur”, sagde politiets chef.
De systematiske krænkelser af menneskerettigheder i de besatte palæstinensiske områder koster dyrt: 100.000 har været fængslet siden 1967; ca 7.000, inkl. 63 børn og kvinder, sidder fortsat fængslet. 590 fængslet for hele livet. 1329 administrativ fængsling. Formålet med hele 7 oktober ”Alaksa flod ”operation er at befri disse fanger og beskytte al-Aqsa moskeen. Omfattende og udbredt fattigdom (over halvdelen af palæstinenserne lever under fattigdomsgrænsen), arbejdsløshed, underminering af sociale, politiske og økonomiske samfundsstrukturer, en vaklende uddannelsessektor og manglende ressourcer til at levere en ordentlig sundhedssektor. Når man ikke kan bevæge sig frit, men ustandseligt stoppes ved israelske checkpoints, er selve dagligdagen fragmenteret.
Konsekvenserne har – til manges overraskelse – ikke været en tredje Intifada og intensivering af modstanden mod besættelsesmagten. Men den 7 okt. blev alle de, som havde vendt et blindt øje til undertrykkelsens politik i 75 år og 17 års hård belejring af Gaza, vækket fra deres tornerosesøvn.
Hvad angår stillingtagen til Islamismen som drivende ideologi, fremstår der et stort hykleri, når Hamas på den ene side beskrives som ISIS af Netanyahu, men Abbas Mansouro derimod blev medlem af knesset og en del af regeringen i Israel sammen med Naftali Benet og Yair Lapid, selvom han var leder af en Islamiske gruppering med samme ideologi som Hamas. Islamismen er tilsyneladende ikke farligere end, at holde dem tæt i regering, eller finansiere dem for at så splid i de palæstinensiske rækker.
Det internationale samfund, skal sætte den arabiske fredsplan fra 2002 og kvartettens ditto på dagsordenen igen som et resultat af de 57 arabisk-islamiske regeringer, der mødes i Riyadh den 11. Nov. Kan de implementere planen?
EU kunne ligeledes tage têten. EU har en enestående mulighed for at kravle ud af USA’s skygge og træde i karakter på verdensscenen. Desværre viser majoriteten af EU, at de ikke er klar.
Efter to verdenskrige i Europa med 80 millioner dræbte, er de indre grænser nu åbne, og man kunne mene, at EU i særlig grad har noget at byde på I Palæstina konflikten. De burde vide at hele problematikken startede med den forkerte politik: at løse det Europæisk-jødiske problem på bekostning af Palæstinensere. Vi ved godt hvem der diskriminerede jøderne i mere end firehundrede år i Europa, imens Arabiske og Islamiske regioner har været multikulturelle og multireligiøse fra langt tilbage i historien. Alle de tre hoved monoteistiske religioner i verden er født i den arabiske verden.
Men EU’s udenrigspolitiske linje over for Israel bidrager til at underminere international ret. EU ser passivt til, mens Israel misbruger Associeringsaftalen og ligefrem overtræder dens bestemmelser om menneskerettighedsoverholdelse.
FN er mere end villig, hvis man ser på de mange resolutioner om Palæstina og konflikten. Cirka 1000 resolutioner på tværs af de forskellige internationale instanser. Men Israel vælger stadigvæk kategorisk at afvise, selv den mindst favorable løsning, som kun giver palæstinenserne 22% af mandat Palæstina, altså hele landet. Og mens USA accepterer tostatsløsning verbalt, afviser de ligesom Israel i praksis.
Fremtidsudsigter
Udrensningen af palæstinenserne
Her på jorden findes ingen større sorg, end at miste sin egen del af den (skrev Euripides, 431 f.kr.
Demografien har stået som et centralt omdrejningspunkt for israelsk politik indtil i dag, og forbliver zionismens store dilemma. Udrensningen af palæstinenserne fra den del af Palæstina, der ifølge 1947-delingsplanen skulle udgøre den jødiske stat, fandt sted ved hjælp af militært planlagte operationer. Ca. 750.000 blev fordrevet fra deres hjem (687 landsbyer helt eller delvis ødelagt) som logisk konsekvens af den zionistiske ideologi, der også driver alle statsminister fra Ben Gurion til Netanyahu, Ben Gevir og Smutrish i dag.
Hvordan skal Israel bevare det jødisk demografiske flertal? 1967-krigen skærpede denne strategiske problematik sig for den israelske elite. Ledende politiske kræfter i Arbejderpartiet deltog aktivt med at tvangsforflytte tusindvis af palæstinensere fra Vestbredden til Jordan i 1967. Transferpolitikken var øverst på dagsordenen i den nyetablerede stat og har været det lige siden. Alle israelske regeringer anvender mure til at indhegne palæstinenserne i forskellige bantustans. Det kulminerede i den frygtelige Nationale Lov i 2018, som betragter hele landet, dvs fra floden til havet, for at høre under israelsk dominans.
Er der mulighed for en Palæstina stat stadigvæk? Clinton-parameter?
Hvad med perspektiverne for en palæstinensisk stat? De synes forsvundet, hvis man kigger på et kort over de besatte områder, hvis ikke det internationale samfund sætter Israel stolen for døren og kræver tre minimumsbetingelser overholdt, som forudsætning for at USA og EU fortsætter den positive særbehandling af Israels økonomi:
1. Nedrivning af muren
2. Rømning af bosættelserne i alle de besatte områder
3. Et endeligt ophør med besættelsen af det palæstinensiske territorium, der kun udgør 22% af det oprindelige Palæstina-mandat. Hvis der enkelte steder er geografiske områder, hvor Israel mener, at landets sikkerhed er på spil, må de erstatte disse områder proportionalt, således som det gamle Clinton-parameter tilsagde.
Tilbage står, at konflikten i Mellemøsten vil fortsætte, hvis internationale kræfter ikke blander sig i konflikten. Mange regionale kræfter prøver at udnytte den – og lykkes med det – som middel i deres interne regionale interesser. Moderate kræfter i den arabiske verden, der kæmper for reformer og demokratiske programmer, vil miste terræn og ekstremister vinde frem, hvis ikke løsningen bankes på plads med international magt, baseret på international lov.
Den moderne demokratiske verden må og skal involvere sig aktivt i konflikten mellem Palæstina og Israel for at stoppe den undertrykkelsespolitik, som har afstedkommet katastrofale begivenheder på stribe, senest den 7.oktober i 2023.
Men meget tyder på, at USA og Israel, med Netanyahu og de ekstremistiske jødiske partier, ikke er villige til at sætte magt bag ordene om en permanent løsning af den såkaldte konflikt.
Er der så reelt ingen perspektiver for en to statsløsning?
Enhver der kaster et blik på et kort over Israel og Palæstina vil se en ituslået drøm om en to-statsløsning med en levedygtig selvstændig palæstinensisk stat, som kun gennem ovenstående forudsætninger atter kan blive en realistisk vision. Alle initiativer er blevet begravet under muren, besættelsen og apartheid-regimet. Et apartheid-regime i hele Palæstina, som er dokumenteret af Amnesty international, Human Rights Watch, FN menneskerettigheds domstolen og Bit Selim organisationer.
Alle kolonialister besidder samme dumdristige ignorance, uanset hvor stærkt militæristiske de er. 132 år i Algeriet, fire hundrede års undertrykkelse og apartheid i Sydafrika, 20 år invasion af Afghanistan, 10 år i Iraq, for ikke at snakke om mange andre område i verden, herunder Vietnam. Disse brændpunkter har, trods deres forskellighed, haft det samme resultat: besættelsernes exit og frihed til den oprindelige befolkning.
Katastrofetilstanden siden d.7 oktober kunne have været undgået, hvis de internationale kræfter havde blandet sig ved at tvinge en løsning med logikkens magt, bygget på hundredvis af FN-resolutioner og internationale beslutninger, og ikke med magtens logik, der er støttet af milliarder af dollar (bare de 14 milliarder for nyligt fra USA, udover de sædvanlige 3.8 milliarder hvert år, betalt af amerikanske skatteydere) samt tusindvis af de mest avancerede bomber, som skulle besidde ekstrem præcision, men alligevel har formået at dræbe 6 tusind børn, et barn hvert 10. minut. Denne magtens logik har anvendt mere end 32 ton bomber, der svarer til to Hiroshima atombomber. Store kapitalister og multinationale selskaber tjener milliarder på disse våbenaftaler, og de har ingen interesse i hverken at stoppe krigen i Ukraine, Palæstina eller andre steder i verden.
Athena besejrede Sparta. På samme måde vil de demonstrerende majoritetsbefolkninger, besejre repræsentanter for våben- og olieindustrien. 120 lande stemte for våbenhvile. Kun USA, Israel og få andre lande stemte imod, med Danmark i puljen af dem som undlod at stemme, i hvad der ultimativt må betragtes som et svigt af de civile i Gaza.
To løsningsmodeller: Sydafrika eller Algeriet.
Den første er muligvis mere realistisk end den sidste
Hvis det internationale samfund ikke vil levere den selvstændige stat, som palæstinenserne er blevet lovet, er der to muligheder:
Den ene er en fortsættelse af Israels apartheidpolitik over for det palæstinensiske folk, der lever i reelle bantustaner, med den tilhørende vold, som denne politik vil afstedkomme. Det forekommer dog umuligt, at det internationale samfund fortsat kan acceptere dette. Dette svarer til situationen i Algeriet, som blev løst med vold og optøjer. Hverken Israelerne eller Palæstinenserne kun udrydde den anden.
Det efterlader det internationale samfund med én mulighed; At etablere en multinational, etnisk-og religiøs stat på hele territoriet.
Et land med to nationaliteter uden grænser, og uden frygt for en ideologisk og demografisk politik, vil være den eneste løsning, der er tilbage, hvis det palæstinensiske folk skal garanteres blot et minimum af menneskerettigheder. Det vil også automatisk løse flygtningeproblemet og spørgsmålet om Jerusalems deling.
Bolden ligger lige nu hos det internationale samfund, med EU og USA i spidsen. Men det haster. Palæstina forsvinder dag for dag, palæstinenserne svigtes og volden i Mellemøsten fortsætter.
Der er nu allerede en majoritet af palæstinensere mellem floden og havet: 7,4 millioner palæstinensere og 7 millioner jøder, uden at tage hensyn til de 7 millioner diaspora palæstinensere som blev tvunget til at flygte i 1948.
Hvad angår fredsprocessen fallit, må man huske, at Rabin blev dræbt af israelere to år efter Oslo aftalen. Med Rabin og Arafat var der håb. Men med Rabins død og efterfølgende Arafats død i 2004, døde Oslo. Netanyahu var med at sætte ild til de mange demonstrationer, der førte til Rabins død. Og med stor sandsynlighed var Sharon var involveret i drabet på Arafat.
Hvis der findes en person, som kan tilskrives de bølger af vold, som vi ser nu i hele Palæstina, er det Benjamin Netanhayu. I 16 år af hans regering, har han ført politik efter et vejledende princip: at redde sit eget skind, koste hvad det vil.
Han har korruptions anklager som plager ham og hans politik, som bl.a. handlede om at annektere hele C området på Vestbredden. Hans koalition, med den racistiske Ben Gvir og Smotrich i spidsen var 100% ansvarlige for de tragiske begivenheder i hele området. Vi ser en insisteren på at føre en blodtørstig og ulogisk politik, og nægte eksistensen af Palæstina og det palæstinensiske folk.
Et folk, som eksisteret i området i mindst en million år, hvis man skal tro den arkæologiske forskning de seneste 50 år, med ”København Skole” og dens nybrud med Palæstina Historie. Historie er en ting, Teologi er noget andet. Fiction er andet en Fakta. ( takket være Niels Peter og Thomas Thompson, Keith Whitelam, ….bland andet) .
Palæstinensere og israelere kan leve sammen, uden diskrimination, uden den racistiske nationale apartheidlov som blev vedtaget i 2018 i Knesset, hvor en enkelt etnicitet fik lov at dominere jorden i Palæstina. Fire hundrede års europæisk politik, bygget på slaveri, racisme og kolonisering, endte som en stor fiasko. Sådan vil historien også huske besættelsen af Palæstina, uanset hvor længe der går, indtil området kan leve i fred, bygget på lighed, respekt, og frihed, uanset religion og etnicitet.

Omar Khateeb: Memory defeat oblivion, even after 75 years

Yesterday  in “Politiken”-an article by Omar Khateeb: Third generation of Palestinian Refugees will not forget their ancestors’ village of Lubya, demolished in 1948: Memory can defeat oblivion.

Ronnie Kastril. South African minister planted a memorial tree for Lubya in the year 2000 in Pretoria as well.
Yesterday Lubya & 675 villages erased; today 40% of Gaza houses bombed, whose turn is for tomorrow???

14 million Palestinian have absolute right to be free in their own historic land. All occupational powers were defeated in modern history: Vietnam, Algeria, South Africa, Afghanistan….. The settler-colonial occupation of Palestine is not an exception & will face the same destiny.  

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art9593029/Mine-bedstefor%C3%A6ldres-hjem-er-forvandlet-til-en-parkeringsplads-til-lokale-bos%C3%A6ttelser?fbclid=IwAR2Z2iPP_HkAlqAKYmpN1XczyNa4uj8dh8SRF_xBt_PDCxKiyItmcIfdH_0

Article in Danish: 
 
Dette er mine bedsteforældre. De voksede op i Lubya, Palæstina, landsbyen på en bakketop nær Tiberias, med udsigt til søen og udsigt til Golan højderne. I dag er de begge begravet i Brøndby.
I 1948 blev de drevet fra deres hjem af israelske styrker, og levede resten af deres liv i eksil. Deres landsby blev tømt og deres hjem revet ned. Deres arv, deres liv, deres relationer og deres minder blev jævnet med jorden.
Jeg husker mine bedsteforældre som de mest kærlige mennesker. Når de var skrappe, var de det perfekte helle, når mor eller far havde været urimelige. Og når de var varmest, ville deres grin fylde dagligstuerne med glæde. Havde jeg ikke vidst bedre, ville jeg tro de aldrig bar på traumer.
Men glimtet i deres øjne af savn for deres hjemland forsvandt aldrig. Et søgende, genbesøgende blik, der fyldte stilheden, hver gang samtalerne tog pause.
Min bedstefar især, kunne bruge timer om dagen, hvor han stirrede ud over parkeringspladsen, og vi plejede at undre os over hvad han tænkte på. Da han gik bort, begyndte min bedstemor at gøre det samme, bare med udsigt til legende børn i gården i stedet.
Jeg ved ikke hvad de tænkte på, mens de sad der. Måske opvæksten. Måske flugten. Måske de venner de aldrig hørte fra igen. Måske tvivl om de skulle være blevet, og ofret deres liv. Jeg ved det ikke. Men de stirrede ofte ud af det vindue, i stilhed. Og når jeg passerer det i dag, mindes jeg det søgende blik, som hurtigt ville forvandle sig til et smil, når vi dukkede op. Vi skulle jo nødig fatte mistanke.
Jeg tror der var mere indhold i den stilhed, end nogle mennesker formår at formulere på en livsstid.
I dag er deres hjem forvandlet til en parkeringsplads til lokale bosættelser. Jorden står klar til nye indflyttere verden over, så længe de kan påvise jødisk ophav. I det tilfælde, har de retten over mine bedsteforældres jord. En ret som blev nægtet mine bedsteforældre, deres børn, og deres børnebørn, til evighed.
Jeg ville ønske lidelsen havde stoppet ved deres bortgang. Men det er den ikke. Siden de måtte forlade deres hjem for 75 år siden, har uddrivelsen fortsat. Flere har mistet hjem, flere har mistet forældre, og flere har mistet børn. Alt sammen under samme besættelsesmagt, med et forenet Vesten i ryggen.
Jeg mindes derfor alle fire af mine bedsteforældre særligt meget de her dage. Og jeg vil mindes dem højt, så deres stilhed bliver udtalt. Så deres fortællinger bliver hørt.
Længe før der blev erobret jord i Palæstina, blev der erobret fortællinger. Det er på tide at generobre dem.
For når mennesker dør og byer bliver udjævnet, er fortællingerne deres sidste forsvar. De kan bevæge, og inspirere forandring, selv fra gravpladsen i Brøndby. Selv fra ruinerne af Lubya.
May be an image of 2 people
 
 
 
All reactions:

You, Riem Kayed, Fida Issa and 488 others

 

 

A Comment on ” Kapitalismens Afsluting” -Ulrikke Herrmann’s

The three main insightful books I read recently- are Søren Mau’s: “Stum Tvang”, og Kenneth Haars’ :”Kaptalens Europe”-& Ulrike’s book “Kapitalismens Afslutning: Hvorfor Vækst forværrer  Klimakrisen-Og Hvordan vi skal leve i Fremtiden”- are related to one another: precisely Capitalism as a main theme..

The book’s three main parts, with its 19 chapters, discussed in details and full documented data the huge contribution of Capitalism to the world’s development in almost all the sectors of life-mainly Democracy, Women’s rights, Welfare & health system and Education. Ulrike took its start point of analysis with the industrial revolution in the 18th century in England, and its fundamental role in changing the whole economic & financial system in the world, with its deep effects on all the aspects of life: cars, televisions, washing machines, education, smart phones, women’s’ rights…etc. the Capital- in big letters- she argued, was the main reason for this advancement, growth and development. But the consequences for nature is totally the opposite: Growth is the main factor for the human’s development; but catastrophic for nature- it is bound ultimately with the destruction of the planet, by the increasing rise of emissions of CO2  to a level that is unprecedented. Countries like India, Pakistan and Saudi Arabia would be unhabitable in the year 2070-fifty years from now. Even Green energy could not solve the issue, because not only the astronomical cost of it, but also there is no possibility to produce enough greenhouse gases-the author argues, with detailed data mentioned in the Notes, that covered almost one third of the books’ length.  There is only one habitable limited planet and not many planets.  In an interview with Rune Lykkeberg  -Information- and in answering the question of her pessimism towards the difficulty to curb climate change, she said: “my mind is pessimistic, while my heart is optimistic” …repeating the motto of Antonio Gramsci.

I enjoyed reading the book, and recommend it to any one interested in knowing not only past history, but our present and future on this earth although the future seems so dark, according to the analysis of the book. 

Rereading “L’etranger”- Albert Camus (1913-1960) & Franz Fanon (1925-1961)

 

Rereading  Albert Camus’ “L’etranger”, his first novel, after almost four decades, is a literary  enjoyment: the  style, the building of the plot,  the  vivid descriptions  of the characters, the spirit of existentialism that permeates the novel:  the total detachment of his feelings towards the burial of his mother-not a tear was dropped, nor any sign of sadness was shown, the doubtful love  relationship with Marie, and the refusal to meet the priest who came to his cell to convince him of asking mercy from  God after receiving the death penalty for killing an “Arabe” -“c’etait a cause du soleil” -p.158 , he responded to the judge when asked why he killed “le’ Arabe”-  The indictment: death penalty :”-le president m’a dit dans une forme bizarre que j’aurais la lete tranche’e  sur une place publique au nom du peuple francais”…. 

Franz Fanon , a year after the death of Camus, wrote the “the Wretched of the Earth”, –Les  Damne’s de la Terre-. A huge difference between two literary writers: one is born in Algeria, Camus,  but never understood the culture of the people that culminated in  REVOLUTION, – while the other, a Martinique writer, left every thing behind to join a revolution against one of the most brutal colonising period in our modern time, and to theorize for the necessity of violence by the colonised, to get rid of 132 years of colonialism that tried unsuccessfully to destroy and uproot any independent aspect of the Algerian People’s culture, history and identity.     

Burning Books – a prelude to burning people: Heinrich Heine

Burning Books – a prelude to burning people
 
A quote from Heinrich Heine‘s play Almansor (play, written 1821–1822). “Where they have burned books, they will end in burning human beings” (Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen), about burning of Quran in Granada that was expected to be followed by burning humans (Muslims then Jewish) in 1500s.

 A comment on “L’erotisme”, a book of Georges Bataille, 1957

 

“L’erotisme” ” “Erotism: Death and Sensuality” is a book of George Bataille (1897-1962), Part 1- 13  Chapters & Par 11- 7 Studies about the same subject; 304 pages, translated to Arabic by Mohamad A. MTIMET ,  where he discussed, among other topics,  the three main components of it: the eroticism of the body-“L’erotism des corps”– the eroticism of the feelings; “l’erotism des coeurs”, and the eroticism  sacred- “L’erotsim scare’ -“‘. Through the whole part of the first part of the book, and taking in consideration the evolution of the concept from before the neandertal periord-the homo sapiens- until the advent of Christianity and its moral codes, mainly the pure & the impure (al-Mukaddas & al-Mudannas).  The excellent analysis of the three components of the evolution of Eroticism, from its first stages to the more complex layers of the later evolution, demonstrates the connection of violence, through ecstasy , with the tabu, from the beginning of mankind consciousness, which according to the author, was always a process of the compensation for the isolation of the being, the  “etre”, and its permanent need to deeply connect with the other. Death, violence & sex, whether for reproductive reasons, or for enjoyments, do have the same mecanism and the same originality: to get rid of the solitude-“discontinue'”- by practising implicite violence in all its forms with the other. To better understand the books of Marquis de Sade, especially his posthumously published book “The 120 Days of Sodom” (1904),  & Foucault well, one should read Georges B. book to see the great influence this writer have had on Foucault’s methodology and approach, especially in his book:  Discipline and Punish: the birth of the prison.

It is impossible to reduce the philosophy of Pataille to mere a few paragraphs . This note is merely intended to provoke others to read this book, whether in French or Arabic. It worths reading, although choking the established moral codes & traditional disciplines at the time the book was written in 1957.

A comment on “Kapitalens Europe”, Kenneth Haar, 2022

 

Is there any possibility to compromise two opposing poles: Claudius Ptolemy 100-170 AD( who claimed that earth is the centre of the universe)  & Nicolaj Copernicus 1473-1543  (who claimed that sun is the centre of universe)? It took science and experiences 1300 years to prove Copernicus claims. That is my first impression when I read Kenneth’s book “Kapitalens Europe”, Europe’s Capital and the detailed rich info on how the decision process works, before its final step to be presented to the unelected European Commission. 30.000 lobbyists work constantly on all the domains relevant to their corporations: Industry, Medicine, Oil, Banks, Milieu …etc. Milliard of Euros are invested by the different lobbyist groups, interfering in every tiny detail before and during the process of presenting the final motion to the commission. Councilors are mainly picked up from the boards of the different  corporation to give their ideas and suggestions; & sometimes representatives from the “Corporate Europe Observatory” could attend the meetings- mostly unwelcomed- when the draft resolutions are already completed.

The ten chapters of the book reveal the origins of the gap between the peoples’ interests & those of the Corporations. The deficit in  democracy (demokratiske underskud)  created by the competition state (konkurrence staten) & the lobbyist huge influence in decision making poses a serious question on the possibility to  reconciliate  “Capital” with “Democracy”, precisely as the utmost difficulty to get “Ptolemy” & “Copernicus”  reconciled in their fundamental opposing theories- concerning the centrality of the earth or sun in our universe.

Perhaps one chapter is missing in this book: namely weapons corporations, who are the dynamo of all the wars in this small planet.  Interesting in this regard to read the last interview of Daniel Ellsberg-who leaked the 7000 pages document about the unwinnable war in Vietnam in 1973, before his recent death two weak ago concerning a document that he did not leak, about the possibility of an atom bomb on China in 1958 after a crises in Taiwan strait, predicting approx.  one billion dead!!! 

More independent NGO’s, more watchdogs as Kenneth Haar, more free researchers, more of the  likes of the decent courageous man as Daniel Ellsberg  are needed to evade unnecessary and false wars & keep our planet & race more healthy, democratic and human oriented.                

Comment on “Race”, Steven Gregory & Roger Sanjek

 

“Race” is a book with 16 articles written by different authors  concerning the constructions of Race & the persisting Dilemma-sites of Racism-, with an intro  written by the editors mentioned above. The concept of “Race”, according to Roger Sanjek, is developed to take its political and cultural features only after the Western European expansion, beginning in the 1400s. The labels used in race ranking: “Negro”, “Indian”, “White”, “Mulatto”, “half-Cast”, “Oriental”,  “Aborigine” became real and concrete, taking roots  in Culture, Politics, Identity and Social Order, since the 15th century expansionist politics that began to cover all the corners of our planet. “Science” was an essential part used to affirm these rankings that resulted in catastrophic consequences and huge results for its victims, whether in Africa, the Americas, Australia  or Asia: -“dispossessions, enforced transportation, and economic exploitation of human beings over five centuries”. The world was not “race conscious” prior to that period, as Roger claimed. 

Anthropologists as Franz Boas, was  critical and objected to the idea of these scientific approaches that was dominant among their intellectuals & elites  of the earlier centuries, where the shape of the head, and  the color of the skin was a dominant factor in the ranking of the race . “Racism” was the social result of this ranking, while “race” as a concept itself made no divide line between a “black” and a “white” man,  a “Scandinavian” or from “Congo basin”, from east Asia or western Europe.

The reality of the cultural and political scene of our nowadays, with political  leaders as Trump, who targeted specifically muslims in his speeches and decrees,  to Berlusconi who stated after the war on Iraq in 2003 that “we are more civilized than them”, meaning Muslim-Arab countries,  to the murdering of George Floyd  in 2020 & the international reactions to the killing, to the hundreds of other discriminatory examples, in Palestine, South Africa, Alger and else where, demonstrating the fact that “Racism” was and still until nowadays rooted in most of the cultural, academic  and political folds of societies, after five centuries of its beginnings,  especially in what is named as the “Advanced World”.: and even before the 1400s  I would argue; namely  from the 11th century of the Crusaders’ invasions – whom Bush remembered when invading Iraq in 2003, evoking  their name -Crusaders- to justify its illegal invasion.  In literature and history books as well, the examples are more evident, full of prejudice, arrogance and ignorance_ only to mention one of their patriarchs- Bernard Lewis.       

 

A Comment on Salam Ibrahim’s novel “دُونْت سبيك أسطب”

 

With this new novel of 444 pages, and thirty chapters, Salam surpasses all the cultural taboos known  in the Arab-Islamic world. Narrating in details his early years of adolescence, the secret relations with neighbors, whether boys or girls, the adventurous life of daring narrative that approached fiction in its fantasies, remembered when he reached sixty seven years old, is a brave & courageous attempt, culminating a series of novels & novellas (12 in numbers) that depicted his  life,  as a child, a revolutionary, a disappointed vagabond, a soldier, a lover, a thief stealing from neighbors’ gardens, or as a voyeur at newly married couples,  a passionate lover of his father & mother- although punished severely by them for his behavior , who died without his ability to see them, & tens of episodes documenting his experiences in prisons, on mountains, in exile, in hospitals: an autobiography that is rare as a genre in the Arab region. Writers in the west payed  huge price when writing  about such forbidden subjects, as Flaubert’s  “Madame Bovary” written  in 1856 & the storm of critics he faced by public prosecutors who attacked the novel for obscenity. Before his death, Edward Said as well faced critique from family when he wrote his biography “Out of Place” because of few sentences touching upon “taboos” among the family. Although novelists in the west became accustomed to hundreds of stories about the ancient sexual taboos, this genre of books is still among the most forbidden nowadays in 2023,  especially in Iraq where the novel is  published.

With this novel, with the only sentence that is repeated by his father when he refused to discuss any thing further issues with his wife or the family: Don’t Speak Stop: دُونْت سبيك أسطب   Salam showed the harsh naked realities of the majority of silent people, not only in Iraq, but in all the region as well.    

كتب الكاتب والباحث الفلسطيني
محمود عيسى قراءة مكثفة بالانكليزية عن “دونت سبيك أسطب” على صفحته الخاصة بالنيت
بعثتها للصديق الروائي والناقد عمار الثويني فقام بترجمتها واشار لي بوضع الترجمة مع النص الإنكليزي شكرا عمار الحبيب على جهدك
واسعدني انطباعك وتقييمك محمود عيسى
فمنظورك عربي لنص عراقي
احييكما بمحبة:
النص العربي
من خلال هذه الرواية الجديدة المكونة من 444 صفحة، وثلاثين فصلا، يتجاوز سلام كل المحظورات الثقافية المعروفة في العالم العربي الإسلامي. يروي بالتفصيل سنوات مراهقته الأولى، والعلاقات السرية مع الجيران، سواء كانوا أولادًا أو بناتًا، حياة المغامرة للسرد الجريء الذي اقترب من الخيال في أوهامه الذي يتذكره عندما بلغ السابعة والستين في محاولة شجاعة بلغت ذروتها في سلسلة من الروايات والروايات (12 عددًا) التي تصور حياته كطفل، أو ثوري، أو متشرد محبط، أو جندي، أو عاشق، أو لص يسرق من حدائق الجيران، أو كمتلصص على أزواج متزوجين حديثًا، عاشق شغوف لوالده وأمه- على الرغم من معاقبتهما بشدة لسلوكه، حيث توفيا دون قدرته على رؤيتهما، إضافة إلى عشرات الأحداث التي توثق تجاربه في السجون وفي الجبال وفي المنفى وفي المستشفيات: سيرة ذاتية هي نادر كنوع في المنطقة العربية. دفع الكتاب في الغرب ثمنًا باهظًا عند كتابتهم عن موضوعات محظورة، مثل “مدام بوفاري” لفلوبير الذي كتب عام 1856 فواجهت عاصفة النقاد من قبل المدعين العامين الذين هاجموا الرواية بسبب الفحش. وقبل وفاته، واجه إدوارد سعيد أيضًا انتقادات من أسرته عندما كتب سيرته الذاتية “في غير محله” بسبب بعض الجمل التي تتناول “المحرمات” بين أفراد الأسرة. على الرغم من أن الروائيين في الغرب اعتادوا على مئات القصص عن المحرمات الجنسية القديمة، مازال هذا النمط من الكتب هو الأكثر ممنوعًا في الوقت الحاضر في عام 2023 ، خاصة في العراق حيث تنشر الرواية.
يكشف سلام في هذه الرواية ، وعبر الجملة الوحيدة التي يكررها والده عندما يرفض مناقشة أي شيء آخر مع زوجته أو العائلة: دُونْت سبيك أسطب الحقائق العارية القاسية لغالبية الناس: الصمت ليس فقط في العراق ، ولكن في كل المنطقة أيضًا.
 

A Comment on “The shadow of the Sun-My African Life”; Ryszard Kapuscinski

 

Reading this wonderful piece of reporting on Africa’s coups, independence, poverty, colonial theft, massacres, ethnic and tribal struggles &  African deposits rulers , covering almost fourty years of a continent, that barely called Africa-only for convenience, raised the reader to the spheres of literature  rather than mere journalist reporting-with its lyrical style, in depth passionate approach and total love to the people in-person, whether a driver, or accompany or a hazardous  friend he accidentally met. “In reality, except as a geographical appellation, Africa does not exist”, the author wrote. 

Another writer of the same status, to me at  least, and originally from the same Polish heritage, Joseph Conrad, approached the same African Continent, almost a century ago- 1898, but purely with literary terms-namely: Heart of Darkness”.  kurtz, with his “horror, horror” last breathe,  “exterminate  all the brutes”, and bombarding the “wilderness”, to control the un-controlable, and conquer the un-conquerable;  the latter is echoing the former. It seemed that nothing has changed in the colonial mentality, whether it is nowadays,  one century ago, or since the Renaissance & Enlightment that took place in Europe-five centuries ago- since  the invention of “the Here and the Elsewhere”, as Michel-Rolph Trouillot, called it in his book: “Global Transformations-Anthropology and the modern world”. The North Atlantic -“the West”-shaped  a “Savage slot”, a space for the “inherently other”, the “Elsewhere” , while they stand for the Utopia & Order, the global legitimation & the claim to universal legitimacy. Anthropology was created as a discipline to specialize in the occupants of the savage. to satisfy the geography of the imagination of the North Atlantic & their ideal Utopia, as the Haitian-American  writer Trouillot argued. 

Reading Ryszard, Conrad & Trouillot is a necessity full of enjoyment and widening the horizon for us to embrace the Continental horrors of the modern world. Reading the reporting on Rwanda’s massacres between the Tutsis and the Hutus & how the earlier Colonial power, the Belgians interfered to help one tribe against the other in order to control the situation, with a result of almost one million were massacred. One note on the Palestine-Israel conflict by the author proved his inadequate info on the origins of the conflict, especially that majority of original native Palestinians were ethnically uprooted, with help from World Powers, East & West. 

In nineteenth century, at Berlin conference, the European powers met in 1884 to divide Africa among themselves using a bizarre notion: “that their possessions on this a continent be arranged in a straight line with territorial continuity. London wanted to have such a line stretching north to south, i.e., from Cairo to Cape Town, and Paris wanted wanted it from from west to east, i.e., from Dakar to Djibouti”, P.177…..I will not comment on the more bizarre & absurd notion of the village FASHODA where the two divisive lines met  & who came first, the British or the French  should own it….. The same colonial policies were implemented to divide the Arab Region, including Palestine, between France & Britain in 1916 in what is known as Sykes-Picot agreements. It was zig-zag line. Not as that of Africa. What a common farce!!!!  

35 Palestinian Researchers met to review Palestine History & Archeology 18-19 march 2023

  Our international project on Palestine History & Heritage Project (PaHH) at Copenhagen Univ. theological department started in 2014, based on what is known as “Copenhagen School” & their critical approach to the biblical narrative, mainly Niels Peter, Thomas Thompson, Keith Whitelam & other prominent Historiens and Archeologists.  (https://teol.ku.dk/english/dept/the-palestine-history-and-heritage-curriculum-project/)

A series of conferences and seminars took place in Copenhagen, London, & Palestine, with the participation of around 40 scholars from different international universities.  The book “A new Critical Approach to the History of Palestine” was published in 2019, as a first step towards our intended goal that should cover the critical history of Palestine from Stone Age until Nowadays.  

On march 2023;  The Palestine Research Centre hosted 35 Palestinian Researchers  to review Palestine History & Archeology, under the slogan  “Palestinians Themselves Write Their Own History”تاريخفلسطينيكتببأيديفلسطينية . This conference is a huge step forward that fills a historical gap in reviewing & documenting  Palestine History, based on research & science; especially when Western Main Stream Media & Academic Institutes still trying hard to falsify and negate the existence of the People of Palestine & and its rich & continual presence for a million of years ago, as Palestinian experts: Hamdan Taha, Isa Saree, Hani Nur, Mohammad Mraqtin, Isam Halayqa, Muawiya Ibrahim – only to mention a few – have shown.     

(NB) My contribution was a lecture: “Oral History & the Lively Memory of Lubya” -will be published later by the Research Centre.

اختتام فعاليات المؤتمر السنوي لمركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، “تاريخ وآثار فلسطين – مراجعة نقدية” والذي عقد لمدة يومين تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس وتوجيهات دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بمشاركة 35 باحثًا يمثلون عددًا كبيرًا من المؤسسات والجامعات الفلسطينية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار مشروع كتابة تاريخ فلسطين، لعرض نتائج الأبحاث حول تاريخ فلسطين من بداية العصر الحجري حتى الوقت الحاضر وهو مشروع بحثي علمي متعدد الأبعاد وقاطع للتخصصات ينطلق من تعميق الدور المحلي المغيب في كتابة تاريخ فلسطين.

 

A Comment on B.G. Niebuhr’s book “Carsten Niebuhrs Liv”

 

B.G.Niebuhr’s (1776-1831) book about Carsten Niebuhr’s expedition to Arabia is full of lively & lovely information about the personal life of his father (1733-1815), the obstacles he met under his expedition that left him the only survival, after the rest died.
Niebuhrs’ admiration to the region, the Arabic language, which his son could not follow the wished of his father to learn-as Barthold wrote is his book, his admiration to Islam & more precisely Kalifs Omar (written wrongly Oman-p.64) & Ali. The 1216 pages of the two volumes published in Danish by Vandkunsten’s publishing house was and will remain a monumental proof of the scientific and extraordinary heritage left by Carsten Niebuhr & his magnificent & detailed description of a region, that until nowadays, unfortunately, did not produce so high estimated objective description of Arabia & its cultural heritage, without prejudice & Islamophobic narrow minded views we meet nowadays, both in academia & media. The man who called himself Abdulla, wore their clothes, tried hard to speak their language, understand their customs and behave properly to understand their cultural heritage, needs more appreciation and admiration nowadays, even after 208 years of his death in 1815.

A comment on Javier Marias’ novel: Thus Bad Begins

Javier Marias,(1951.2022) in his novel “Thus Bad Begins”- “Ondt er Begyndt”-in Danish, in its 507 pages, is an epical fiction one wishes that the full stop at its end does not exist. The demarcation line between truth & fantasy is blurred. Excitement & curiosity envelop the whole novel from the beginning to the end. We were invited to Spain’s life post Franco through Juan de Vere, who was hired by film instructor Eduardo Muriels to follow Dr Van Vechten’s misdeeds, whether towards Eduardo’s wife Beatriz or the others. Passionate, in depth analysis, spectacular & comprehensive approach to the inner folds of the human being, makes the novel a marvelous star of enjoyment & fun to read.

A Comment on Hani’s article: مقالة القدس بين أورسليموم يبوس ومدينة داود

مقالة القدس في العصور المدنية القديمة . Hani Nur

Hani’s article on the archeological history of Jerusalem since old times, especially in the Bronze age, is an excellent contribution to a long line of the new historical and archeological studies, lead by Niels Peter Lemche, Thomas Thompson (the Copenhagen School), Keith Whitelam and others. The last 150 years of struggling to match the biblical text with the factual findings of archeology were baseless & proved to be ideology-oriented to dispossess & disconnect the people of Palestine from their past historiography. A project that partially succeeded in uprooting two thirds of Palestinians from their homeland since 1948, with the total support of the Modern European World (both East & West) & the cover up of the official Academic discourse in European Universities that was adopted by their orientalists, mainly the baseless biblical interpretations concerning Palestine’s past. Hani’s voice, whom I have heard earlier in Copenhagen & al-Quds Univ. together with Issa Saree’ & Hamdan Taha, are the authentic historians & archeologists of our era, whose articles, books & efforts will remain a proof of the impossibility to “Silence” the Palestinian history by “Inventing” another baseless religious one-to borrow two words from Keith Whitelam’s book: “The Invention of Ancient Israel-the Silencing of Palestinian History”. The article’s approach, by locating Jerusalem within the regional historiography of the region: Egypt, al-Sham & Mesopotamia’s context , gives it more credibility and authenticity  as well. Thanks Hani.  

Kommentar om Søren Mau’s bog “Stum Tvang”

Hvis man vil gerne ved den reelle årsager til de mange kriser, undertrykkelse, kolonisationer og kriger i verden, bl.a. første og anden verdens kriger , er det bestemt en god ide at læse Søren Mau’s bog ”Stum Tvang” hvor han, gennem tre del og 13 kapitler, prøvede at analysere grundigt den overnævnt begreb som Marx har brugt til at forstå ”kapitalismens økonomiske magt” i sin KAPITAL, og dets måde til at infiltrere alle samfunds sfære; især det kulturel, politiske og ideologiske-bl.a. også vores egen krop, feminisme, og agrikultur. Analysen er en lille bidrag til ”skabelsen af mulighedsbetingelserne for et frit liv” som forfatteren skrev i slutning af bogen (P306). En rakker filosofer, bøger og teorier blev henvist til af forfatteren for at opnå og bekræfte sin hypotese om den størrelse af den økonomiske magt som spiler en decideret måde at formulere hele de sociale aspekter-modsat den klassiske økonomer der prøver at isolere økonomi som et separat element der kun regulere sig selv uden at påvirke magtapparatet og dets socio-politik.        

Et foredrag i dag kl. 19.00 om Palæstina historie siden Nakba 1948 og film visning om LUBYA

Vi holder det 4. stuemøde nu på TORSDAG d. 18 .august kl.19.00 hos Jens og Laila.- Aggersvoldvej 21(lille gråt hus m blå vinduer).

Emnet er om Palæstina, Hvor Mahmoud Issa viser en lille film og fortæller og diskuterer med os om modern Palæstina historie. Mahmoud har i mange år været aktiv omkring palæstinenseres forhold. Der blir’ serveret både kaffe, the, vand og en lille øl. Tag gerne en go ven med.

Bedste hilsner

Jens Borking.

Alon Swartz om his film: (al-Tantura) & the continued denial of killing ca: 270 Palestinians

 

 

 

 

 

 

 

Article in Danish By Kenneth Hår on Tantura massacre

Massakren og den israelske selvopfattelse – Solidaritet

………………………….

Two Palestinian women from Tantura, living in Denmark, are documenting the names of those killed in 1948. The list is not finished yet.

قلم: الون شفارتس*(from al-Ayyam newspaper)-23 &24.7.22كانت التقنية األساس ية، التي أسكت بها تيدي كاتس،
قبل ربع قرن تقريبًا، البحث في عدة اقتباس ات وقعت فيها
أخطاء في رس الة الماجس تير خاصته، والت ي تتكون من
مئات الصفحات. بعد ذلك قاموا بتخويفه بقضية فضائحية
إلس كاته والطعن ف ي مصداقيته في حمل ة عامة ورفض
رسالته بالكامل على اعتبار أنها غير جديرة.
المقاالت التي كتبها غيورا آردنست، والمراسل الموسيقي،
حاج ي حيترون، والم ؤرخ يوآف غلبر حول ه ذا الموضوع
المحامي ه ي أمثلة حديث ة للظاهرة المنتش رة جدا في
إس رائيل، في اليسار وفي اليمين، والتي تتمثل في النفي
أو التقليل من قيمة النكبة.
ُ جدت منذ قيام
أمامنا إحدى قضايا اإلسكات الخطيرة، التي و
الدولة. معظم اإلسرائيليين يجدون الراحة في قراءة مقاالت
كهذه والتي وظيفتها الحقيقي ة هي الحفاظ على القصة
الجميلة التي تربينا عليها، والسماح بمواصلة إبعادها، وهي
أننا لم نطرد، بل هرب العرب بإرادتهم، والجيش اإلسرائيلي
هو الجي ش األخالقي في العالم، وجن وده ال يذبحون أبدًا،
وما ش ابه. أوصي برؤية فيلم “الطنطورة” والحكم بأنفسكم.
ورغم محاوالت االسكات إال أن الفيلم سيتم عرضه في بداية
األسبوع القادم في قناة “اتش.او.تي8.”
قبل الدخول الى إثبات مزاعمهم الخاطئة س أضيف شيئا
عاما، يصلح أيضا بخصوص الرس الة الوحشية والتهكمية
لعميد جامعة حيفا، البروفيسور غور الروي، التي تم إرسالها
ألعض اء الطاقم قبل ي وم من عرض فيل م “الطنطورة” في
الجامعة. ال يتناول الفيلم جودة الرس الة االكاديمية لتيدي
كاتس، أو مس ألة هل حدثت أخطاء في تس جيل عدد من
االقتباس ات التي سجلها في تس جيالته كجزء من البحث،
في الوقت الذي كتب فيه الرسالة األولى قبل 23 سنة. ليس
هذا هو المهم بالنسبة لي، لذلك فإن الفيلم ال يتناول ذلك
على اإلطالق.
الطنطورة: 23 أيار 1948
المهم بالنس بة لي هو ما حدث في قرية الطنطورة في 23
ايار 1948 وكيف أن هذا األمر تم اخفاؤه وإس كاته منذ ذلك
الحين بصورة اس تحواذية تقريبًا في المجتمع اإلسرائيلي.
يأخذ الفيل م المادة الخام التي س جلها كاتس في حينه،
ويجعل المش اهد يستمع إليها بش كل مباشر، وذلك من
خالل دم ج مقابالت حديثة مصورة مع جن ود كانوا هناك،
وبحث ش امل ومستقل يرتكز إلى وثائق، صور جوية، ومواد
ارش يفية أخرى. االدعاء بأنه بس بب ع دم الدقة في عدة
اقتباس ات في عمل كاتس قبل 23 سنة فإن الفيلم يعتبر
معيبا، هو تقنية للتضليل وتكرار تجربة إسكات القضية.
في اساس فرضيته قال كاتس بأنه في 23 أيار 1948 ،وبعد
انتهاء المعركة في الليل، قتلت قوات الجيش اإلس رائيلي
في الطنطورة الكثير من الرجال، ممن كانوا بدون حماية، من
خالل تنفيذ جرائم حرب فظيعة واس تخدام أساليب قتل
مختلفة. بهذا فان كاتس كان على حق حسب رأيي.
خالفًا لما كتبه حيترون فان الفيلم ال يركز على مسألة هل
قتلوا ف ي الطنطورة 12 ش خصا أم 20 أم 200 .هذه محاولة
لتأطير وتس طيح النقاش وتوجيه الح وار نحو ما هو مريح
ألعضاء جبهة اإلسكات. يأتي الفيلم بقصة واسعة تشمل،
ضمن امور اخرى، خلفية ح رب 1948 وكيف تم بناء وإبعاد
الذاكرة الى جان ب روايات مختلفة عما حدث في الطنطورة،
حيث ينفي متحدثون كثيرون المذبحة. إضافة الى ذلك فان
الفيل م يتناول اإلخفاء المحدد لقضي ة الطنطورة واالخفاء
الش امل للنكبة، ويع رض أمثلة حول طريقة بن اء الرواية
في تلك الفترة على يد المؤسس ة اإلس رائيلية. هكذا فان
الفيلم هو صورة تاريخية للمجتمع اإلسرائيلي وفرصة نادرة
للسماع من أبناء جيل 1948 أنفسهم في شهادة أخيرة قبل
وفاتهم.
اس اس وظيفة الفيلم الوثائقي هي إثارة نقاش عام يقظ
ومتواصل ح ول مواضيع مهمة. يبدو ل ي في هذا االمر أن
الفيلم نجح بصورة غير مسبوقة حتى قبل أن يتم عرضه في
إس رائيل. تحتل “مناقشة األرقام” مكانا هامشيا في الفيلم
بشكل متعمد. يظهر في الفيلم طوفيا هيلر، الذي قاد القوة
المقاتلة التي جاءت من الشمال، ويقول إنهم لم يقتلوا في
الطنطورة أي ش خص بعد انتهاء المعركة، وإن القصة حول
قناة حفروها ودفنوا فيها 300 ش خص هي اس طورة. هذا
كان أيضا الموقف الرس مي الذي قاله قائد الكتيبة 33 ،بن
تسيون )بنتس فريدمان( طوال الس نين. “لقد قتل هناك
20 – 30 شخصا في المعركة”، قال فريدمان امام كاتس قبل
تفجر القضية.
كان مردخاي )موتل( س وكلر مرش دا من زخرون يعقوب،
حيث رافق القوات ال ى المعركة في الطنطورة وبقي هناك
بضعة أيام كي ينفذ على األقل جزءًا من عملية دفن العرب.
ل م يكن للجنود المقاتلين أي وس يلة لمعرفة ما هو العدد
الدقي ق لجثث العرب، التي بقي ت مرمية على االرض. فقد
)2-1(
غادروا المنطقة بعد أقل م ن يوم، وقبل أن يتم جمع ودفن
جميع الجث ث. أي في الظهيرة وفي المس اء بعد المعركة
الليلية. اس تمرت مهمة الدفن وجمع الجثث طوال االسبوع
الذي أعقب المعركة. يمكن فهم ذلك حسب وثائق مختلفة
متاحة لن ا، اآلن، من عدة ارش يفات. هن اك توثيق خطي
وش هادات على أنه في أرجاء المنطق ة كانت هناك جثث
كثيرة منتشرة: في الطرق وفي البيوت وفي الشوارع. ال أحد
يعرف ما هو عدد القتلى الدقيق.
س وكلر، الذي هو من االش خاص الوحيدي ن الذين كان
يمكنهم معرفة ع دد الجثث التي تم جمعها في المنطقة
وت م دفنها، يدعي وجود عدد كبي ر من القتلى دفنهم هو
وس كان الفريديس الذين تم احضارهم الى الطنطورة من
أجل تنفي ذ المهمة. خالفا لما يدعيه اردنس ت في مقاله
فان س وكلر لم يكن مجنونا. فقد تذكر جي دا في المقابلة
معي من من ابناء زخرون يعقوب رافق القوات المقاتلة. ومع
أي فصي ل بالضبط ذهب كل واحد منه م. يوجد في هذا
االمر توافق مطلق مع وثائق الجيش اإلس رائيلي حول يوم
المعركة. يمكن االدعاء بأن سوكلر بالغ في التقدير بخصوص
ع دد الجثث التي دفنت، وأنه لم يكن هناك 270 قتيال كما
تم االدعاء، لك ن القول بأنه مجنون فه ذا غير صحيح. ردا
على سوكلر فان الفيلم يأتي بأقوال البروفيسور يوآف غلبر.
فه و يدعي بأنه ال يصدق الش هود، ولذلك فانه لم يكلف
نفسه عناء االس تماع لشهادات الجنود وهو يصف سوكلر
بأنه مجنون.
حول س ؤال لماذا نحن في إس رائيل نصدق ش هادات
ضحايا الكارثة في حين ال نصدق ش هادات ضحايا النكبة،
أو لماذا نص دق قصص جنودنا التي تحول ت الى جزء من
ارث الجيش ولكننا ال نصدقهم عندما يتحدثون الواحد تلو
اآلخر ع ن جرائم الحرب التي ارتكبت في 1948 ،نبقي للقراء
التفكير واالجابة.
نعم كانت هناك قبور جماعية
لم اذا يدع ي حيترون أن ه ال يوجد خالف ح ول أنه في
الطنطورة قتل 12 أو 20 عربيا بعد انتهاء المعركة؟ حس ب
معرفت ي، الى أن تم ع رض فيلم “الطنط ورة” فان ممثلي
رابطة الكس ندروني لم يعترفوا بأنه قتل هناك اش خاص
بع د المعركة، ال 12 وال 20 .هذه زي ادة متأخرة، ويبدو أنها
تغيير في مواقفه م، إذا صدقنا حيترون. من هذه الناحية
فان االعتراف بش كل متأخر أفضل م ن أن ال يكون هناك
اعتراف. اذا لم يعد باالمكان بعد عرض الفيلم أن يتم النفي
تماما فعلى األقل سنحاول التقليل. اذا كان االمر هكذا فان
اله دف اآلن هو تقليص عدد القتلى م ن أجل خلق صورة
وكأن االمر يتعلق بحاالت محددة “على هامش المعركة”، كما
كتب اردنس ت في مقاله. هذه لم تكن الحال حس ب رأيي،
على االقل ليس حس ب عدد الشهادات التي تراكمت حول
اعمال قتل بعدد من الطرق.
خالفًا لحيت رون فانه ال يوجد في الفيل م أي تناقض في
موضوع القب ر الجماعي. يع رض الفيلم ش هادة حديثة
لشاهد عيان عن الكشف العرضي عن قبر جماعي مع هياكل
عظمية، وتغطيته بالتراب في بداية التسعينيات الى جانب
الشك في تنظيف قبر جماعي في العام 1949 .يدور الحديث
عن قبور جماعية مختلفة وفي اماكن مختلفة. المنطقة التي
توجد شهادة على العثور فيها على عظام في التسعينيات
توجد قرب الش اطئ خلف منزل عائلة يحي ى، الذي ما زال
قائما على األرض حت ى اآلن. في المقابل، القناة المفتوحة،
التي يوجد ش ك بأنه رفعت منها الهياكل العظمية، توجد
اآلن تحت موقف السيارات في حوف دور.
يبدو أن حيترون متردد ف ي التعمق في الخرائط والصور
الجوية. بالمناس بة، هذه ذريعة اخرى استخدمها في حينه
لدحض اطروحة كاتس. “ل م تحضر ما يكفي من الخرائط”،
قالوا له. ولكن عندما يأتي ش خص ببحث عميق يحلل صور
جوي ة كثيرة تم تصويرها خالل 75 س نة فانهم يختارون
في جبهة االسكات النظر الى االتجاه اآلخر ودحرجة العيون
نحو الس ماء. القناة المش بوهة هي قبر مفتوح، تظهر في
الصورة الجوية من العام 1949 ،بطول 35 مترا وعرض 4 امتار.
بجانبها يظهر بوضوح كومة من التراب، وليس من الس هل
اثب ات ما ورد في الفيلم. لذلك، ت م فحص االمر بتعمق مع
ُ أنا بس رية مع أفضل الخبراء في دولة
خمسة خبراء. جلست
إسرائيل وفي الجيش اإلسرائيلي.
ف ي الصور الجوية م ن العام 1949 تظه ر قناة مفتوحة
تشبه القبور الجماعية الكبيرة المعروفة لنا من اماكن اخرى
في العالم. وقد اس تغرقني وقت طويل كي أدرك بأن جهة
معينة، كما يبدو، س واء محلية أو تابع ة للدولة، أخلت من
هن اك محتويات القبر الجماعي بمس اعدة آلة ميكانيكية،
مهم ا كان دافعها. ه ذا كما يبدو منطق ة القبر الجماعي
الكبير الذي وصف في معظم الش هادات. وهذا يتوافق مع
وص ف القبر الجماعي الموجود قرب المقبرة التي تظهر في
وثيقة من تلك الفترة في ارشيف الجيش اإلسرائيلي، الذي
يوجد في ايدينا. حسب اقوال سوكلر، الذي قام بالدفن، فان
الجث ث تم وضعها في القبر على طبقتين. طريقة حس اب
حجم القبر من خلال الصورة الجوية وع رض نموذج القبر
باالبعاد الثالثة حس ب الصور الجوي ة من اجل تقدير عدد
الموت ى الذين كان يمكن دفنهم في هذا القبر، س أبقيها
ّ عون ضد الفيلم مدعوون
لمقال آخر أو للجنة التحقيق. من يد
لاللتق اء والحص ول على تفس ير مفصل من االش خاص
المهنيين في ه ذا المجال. من نافل القول أن ال أحد منهم
جاء حتى اآلن الى أي لقاء كهذا.
س واء أتم اخالء جثث من هناك، كما نقدر، أم لم يتم ذلك،
فال أحد من جبهة االسكات عرض تفسيرا بديال: لماذا تظهر
في موقع القبر الجماعي الموجود قرب المقبرة قناة مفتوحة
لمدة س نة ونصف بع د الدفن؟ حتى ب دون الحفر هناك
يمك ن التحقيق في القصة بوس ائل تكنولوجية متقدمة
مثل ال رادار تحت األرض ي المتاح اآلن. حس ب تقديرات
الخبراء سنشخص، كما يبدو، عدم انتظام في التربة، أو على
االق ل يمكننا تأكيد حجم القناة الت ي كانت هناك، أو ربما
س نرى ارتدادات الرادار اذا كانت الهياكل العظمية ما زالت
موج ودة. حتى اآلن فانه في كل ش تاء تتجمع في المكان
بركة مياه كبيرة، االمر الذي يشير الى عدم انتظام من تحت
االرض، ويحاول ابناء المكان إخفاءها عن طريق وضع التراب
بش كل متكرر. من المهم اذا كانت دولة إسرائيل ستساعد
في إجراء تحقيق جدي في هذه القضية. ويدور الحديث عن
تحقيق لعلماء آثار مش هورين وجيولوجيين ال مؤرخين. أنا
موجود هنا، استدعوني عند تشكيل لجنة التحقيق.
من اجل تعزي ز اقواله، يعرض حيترون امام القراء االقوال
الت ي قالها ل ه المؤرخ بن ي موريس. عندم ا عرضت على
موري س الصور الجوية للطنطورة تك در وجهه، وادعى بأن
األم ر غير ممكن؛ ألنه في تلك الفت رة لم يصوروا البالد من
الجو. لش ديد االحراج، هذه لم تكن اق وال الهراء الوحيدة
التي سمعتها من موريس. فهو أيضا قال أمامي إنه تشاور
ف ي حينه مع خبي ر ووجد أن الجثث “ال يمك ن أن تنتفخ”،
في محاولة لمناقضة الشهادات حول القبور المليئة بالجثث
التي انتفخت على االرض بعد الدفن.
ادعاء آخر لموريس حس ب اقوال حيترون هو أنه ال تتوفر
وثائ ق يمكن من خالله ا الفهم بأنه ح دث قتل جماعي
في الطنطورة. هذا االدع اء غير دقيق. ورغم أنه ليس لدينا
طريقة للوصول الى جمي ع المواد ذات الصلة التي يحتفظ
بها حتى اآلن في االرش يفات، إال أنه توجد في يدنا وثيقة
مهمة كتبها قائد محافظ ة نفتالي لقائد المنطقة 1 ،التي
كان ت تنتمي اليه ا الطنطورة. في 29 أي ار 1948 ،أي بعد
مرور س تة ايام على الحدث على االرض، وبخ قائد المحافظة
مرؤوسه:
“أ- يج ب علي ك التأكد م ن أن يتم دفن جث ث العرب
الموجودين في الطنطورة وأن تمنع حدوث وباء.
ب- من غير المعقول أن ال تنفذ ما يفرض عليك. هذه المرة
القصد هو تخطيط الطنطورة. كان يجب أن يكون لك ما يكفي
من الوقت لالنتهاء الكامل”. ما هو تفسير هذه الرسالة؟ ماذا
يعني “تخطيط الطنطورة” الذي تم التحدث عنه بعد احتالل
القرية في سياق دفن جثث العرب؟ لماذا استغرق االمر وقتا
طويال إلنهاء دفن جثث العرب؟ لماذا يوجد خوف من تفشي
وباء؟ يبدو أن االجابة مرتبط ة بالصعوبة الكامنة في الدفن
اليدوي لعدد كبير من القتلى في الميدان.
رسالة رئيس األركان
من الجدير التطرق ايضا لمقال البروفيسور غلبر، الذي نشر
في موقع “ديوما”. كتب غلبر بأن ما نفذه جنود الكسندروني
ف ي الطنطورة كان إضرارًا بالممتل كات. مصدر هذا االدعاء
موجود في المراسالت العسكرية في 1 حزيران 1948 .حينها
أصدر مكتب رئيس االركان برقية لقائد لواء الكس ندروني
بهذه الصيغة: الموضوع: “الطنطورة.
“لقد علمت من قس م الش ؤون العربية بأن الجنود الذين
دخلوا الى الطنطورة نفذوا اعمال تخريب كثيرة بعد االحتالل
وبدون أي حاجة. رجاء أعلموني مدى صحة هذه االقوال التي
وردتني وماذا فعلت لمنع أعمال كهذه في المستقبل”.
لم اذا كتب حيترون بأن ه “اليوم أصبح م ن المعروف أن
عميتس ور كوهين لم يكن في الطنطورة أبدا؟”. بحث سريع
في “غوغل” عن كلمة طنطورة + عميتس ور س يقود القراء
الى ش هادتين مختلفتين لعميتس ور تم اعطاؤهما قبل
س نوات من اج راء المقابلة معه من اجل فيل م الطنطورة.
يروي عميتسور كيف تم ضمه للكتيبة 33 في المعركة في
الطنطورة رغم أنه كان من كتيبة أخرى، ألنه كان مدفعيا من
فصيل مساعد في لواء الكسندروني.
اضافة الى ذلك، تحدث عميتسور في الفيلم عن “األشهر
االولى” للحرب، التي لم يكن فيها حس ب ش هادته يأخذ
أسرى، بل كان يقتل. هكذا من الواضح أنه ال يتحدث بشكل
محدد عن الطنطورة في هذا المقطع. ومثلما قيل في السابق
فان الفيلم يعرض صورة واسعة وال يتناول فقط الطنطورة.
ه ذا االمر تم توضيحه لحيترون ف ي محادثتي معه، لكنه
اختار تشويه ما تم توضيحه له بكل ثمن.
عن “هآرتس”
ـــــــــــــــــــــ
*مخرج فيلم “الطنطورة”.

source: https://www.al-ayyam.ps/pdfs/2022/07/23/all/all.pdf

part 11

س ننتقل لىس عادة القاضي ة درورا فلف ل. خالفًا لجماعة
ُ سكتين الذين هم غير مستعدين لالعتراف بالخطأ الذي استمر
الم
س نين بعد الحدث، وحت ى أمام الصوت الواضح لج زء من الجنود
الذين يعترفون بش جاعة كبيرة بجرائم الحرب التي ارتكبت هناك،
توجه القاضية نظرة مباش رة الى الكاميرا وتق ول بدون مواربة: »لو
أن ه كان لدى تيدي كاتس مواد كه ذه لكان عليه أن يواصل حتى
النهاية. حتى أن القاضية ردت في هذه الصحيفة باختصار وبصورة
موضوعية على مقال اردنس ت وعلى ادعاءاته بش أن ما حدث في
قاعة المحكمة بالقول: »يقدم المحامي اردنست في مقاله معلومات
غير صحيحة«. وحس ب رأي ي، مطلوب درجة كبيرة من الش جاعة
واالستقامة من أجل فعل ما فعلته القاضية فلفل.
كتب اردنست في مقاله بأن أخطاء كاتس لم تنبع من اإلهمال، بل
يدور الحدي ث عن »تزوير حقيقي«. فهل حكمت أي محكمة في أي
ّ لة من
يوم بشيء يؤيد هذه التهمة الخطيرة؟ هل في اللجان المشك
قبل جامعة حيفا، التي ناقشت العمل، توصلوا في أي وقت الى هذا
االس تنتاج؟ بالتأكيد ال. ومثلما ش رح في الفيلم المحامي افيغدور
فيلدمان: من يؤمن تماما بص دق نهجه يجب عليه اثبات ذلك في
المحكم ة، وأن ال يناضل م ن اجل أن تنتهي المحاكمة بتس وية
ش به مفروضة أو إلغاء بدون نقاش كامل وعميق فيه تعرض جميع
الشهادات وتسمع فيه ادعاءات جميع األطراف.
أريد النسيان
منذ انتهاء المحاكمة بش كل س ريع وبمصالحة يس تند أعضاء
طائف ة المنكرين إلى أنه »كانت هن اك محاكمة«، ويعلنون بأنهم
انتص روا فيها. لذلك، هم يخلقون مظهرًا خاطئًا ال يصيب الحقيقة
ويضلل ال رأي العام. الحقيق ة هي أن المحاكمة انتهت برس الة
استسلام تم امالؤها على كاتس. فقد وقع كاتس على الرسالة كما
هي بدون أي تغيير تحت الضغط الذي استخدم عليه، سواء من قبل
جنود الكسندروني أو من قبل رجال جامعة حيفا، أو ربما باألساس من
قبل عائلته التي تراجعت نفسيًا واقتصاديًا تحت مكبس الضغط.
يعتبر هذا وصمة عار لرجال الكسندروني ووصمة عار لجامعة حيفا
وايض ا وصمة عار لجهاز القضاء في إس رائيل، الذي لم يقبل طلبه
التراجع وإجراء محاكمة عادلة حتى النهاية. ال أحد رغب في أن يجرى
في إسرائيل »محاكمة للنكبة«. هذه هي الحقيقة المجردة.
سنس تمر مع المحامي اردنس ت، ال ذي يأتي تعزي زًا القواله،
بشهادة شلومو انبر، الذي كان في حينه ضابطا شابا في الكتيبة 33
وبع د ذلك أصبح قائدا للكتيبة وقائ دا للدفاع المدني في الجيش
اإلسرائيلي. كتب اردنست: »المشاهد ايضا ال يعرف أن شلومو انبر،
الذي يس تند اليه ش فارتس، لم يحارب في الطنطورة في المرحلة
التي فيها حس ب ما تم االدعاء، ارتكبت ’المذبحة’. كان انبر ضابط
متفجرات وص ل فقط حتى بوابة القرية التي ق ام بتفجيرها، ولم
يدخل الى الداخل«. امامنا مثال حي عن كيفية تعبير اردنس ت عن
نفس ه من خالل التالعب األساسي بما ادعي به فعليًا: حدث تفجير
السلس لة قبل الدخول الى القرية من الش رق ف ي الليل، وانتهى
القت ال عند بزوغ الفج ر. أثناء اليوم الذي ادعي في ه بأنه ارتكبت
عملية قتل الشخاص عاجزين لم يكن هناك قتال. هذه هي القصة.
ش هادة انبر ربما هي من الش هادات االكثر اهمية التي س جلها
كاتس. حاول انبر في الحقيقة في بداية الش هادة إبعاد نفسه عما
حدث في الطنطورة من خالل القول بأنه كان في حينه جنديا ش ابا
في الكتيبة. وأش ار الى أنه تقريبا لم يشارك في معركة الطنطورة،
بل فقط قام بفتح السلس لة التي توجد بين منحدرات الكركار عند
مدخل القرية.
ما نس ي اردنست اإلش ارة اليه هو ما قاله انبر لكاتس في نهاية
ش هادته. قال انبر إنه كان في المقبرة وعلى شاطئ البحر غداة ليلة
المعركة، وهناك رأى اش خاصًا قتلى. منطق ة المقبرة هي المكان
الذي تم في ه تنفيذ جزء من االعدامات، ضمن امور اخرى وحس ب
ُ فهم لمن
ش هادات اخرى. من االمور التي ش رحها انب ر لكاتس ي
يس تمع بأنه حس ب رأي انبر فإنه بس بب أنه لم يسمع صوته في
حين ه ووقف جانبًا، فليس له حق أخالق ي للتحدث واالحتجاج بأثر
)2-2(
رجع ي على ما ح دث في الطنطورة. حتى أن انب ر قال لكاتس في
ش هادته بأنه حتى األلمان لم يقتلوا أسرى حرب غربيين، باالشارة
الى ما فعله جنودنا مع األسرى في الطنطورة.
في نظرة إلى الصور الجوية يتبين أن أخاديد الكركار التي تم فتح
السلس لة قربها توجد على بعد 950 مترًا شرق المقبرة )اآلن المكان
موقف س يارات في حوف دور والعشب االخضر في جنوب متحف
الزجاج(. لذلك، يتبين من ش هادة انبر أن ه مر بـ »بوابة الدخول الى
القرية« وشاهد ما شاهده خالفًا لما يدعيه اردنست.
من المهم االستماع الى الش هادة الكاملة والطويلة النبر بصوته
من أجل فهم التناقض. من يصغي جيدًا يعرف أن هذه المش اهد
طاردت انبر عش رات الس نين بعد ذلك. »اريد النس يان«، قال انبر
بصوت منكس ر. من يبحث عن عدم س ماع الحقيقة فانه كالعادة
س ينجح في ذلك. ومن يصغي جيدًا لصوت انبر المتألم والنغمات
في صوت ه والوقفات الصامتة س يفهم كل القص ة. امامنا مثال
واض ح لماذا النص الجاف المتبع في المحاكم وفي االكاديميا ليس
وس يلة كافية لفهم كل الصورة، ولماذا م ن يتعاملون مع المهنة
الس يزيفية لجمع الش هادات، مثلما فعل تي دي كاتس، ومثلما
فعل ت أنا، يمكنهم أن ينزلوا اكثر ال ى عمق االمور، اكثر من الذين
ال يريدون أن يعرفوا ويرفضون االس تماع للصوت والنغمة نفسها.
ما يحاول اردنس ت فعله هو إسكات النقاش وإسكات من يتجرؤون
على الحديث عما كان هناك م ن زاوية ال تتفق مع القصة المجملة
التي يقدمها.
أنا مس رور ألنني سمعت اردنس ت يقول في األشهر األخيرة في
المذي اع وفي التلفاز بأنه مات في الطنطورة اش خاص أيضا »على
هامش المعرك ة«. هذا كما يبدو مفهوم قام ه و بتطويره، ألنه ال
يمكنه مواصلة التمسك بفرضية أنهم لم يقتلوا أي أحد هناك.
ُ هنا فقط عدة امثلة على تش ويه الحقيقة من قبل رجال
أحضرت
جبه ة االس كات. معظمهم كان وا مرتبطين بالقضي ة قبل فترة
طويلة من صدور الفيلم. هم غير موضوعيين. وس نحتاج الى مقال
من عش رات الصفحات لدحض ادعاءاتهم المتبقية. ولكن ال توجد
حقيقة اق وى من لغة الجس د للجنود اإلس رائيليين الذين كانوا
هناك، س واء اعترفوا أو لم يعترفوا بأح داث ذاك اليوم التي يريد
الجميع نس يانها. ال توجد شهادة أقوى من الشهادة المصورة على
ٍ
شاشة السينما. ليس باستطاعة أي قدر من الحنكة القانونية لمحام
رفيع المس توى أو أي هذيان اكاديمي لهذا المحاضر أو ذاك اخفاء
الحقيقة المرئية للمشاهد عن أعين الجنود أنفسهم.
هذا لن يتكرر ..
حتى لو أن االمر كان يتعلق بشهادات شفوية عمرها خمسون
س نة وأكثر، وهنا وهناك حدث خط أ، إال أن أي عاقل يعرف أنه
حدث في الطنطورة أمر فظيع. كم ا يبدو العدد الدقيق للقتلى،
ً ، لن نعرفه في أي يوم. شملت
الذين استغرق دفنهم وقتًا طويال
أساليب القتل، حس ب الشهادات، إطالق النار على أشخاص تم
توقيفه م في طوابير أم ام الحائط، وإطالق الن ار من مدفعية
على خيام تم تجميع أش خاص فيها، وإطالق النار من مس دس
»باربيلوم« من مس افة صفر على رؤوس أش خاص، وإلقاء قنابل
داخل الغرف الت ي تم فيها تجميع مدنيي ن، وإحراق عدد من
االش خاص وهم على قيد الحي اة )بما في ذلك ام رأة( بقاذفة
ملتهبة، وف ي بعض الحاالت صدرت اوامر ألش خاص بحفر بئر
وأطلقت النار على رؤوس هم. هذه قائمة جزئية. يوجد في يدنا
ايضا ش هادات، رغم أنه لم تش مل في الفيل م، بأنه تم قتل
اش خاص بعد التحقيق معهم من قبل »ش اي« )جهاز مخابرات
الهاغان اة(. اضاف ة الى ذلك، حس ب الش هادات، كان هناك
تس جيالت، ومن كان لديه في بيته سلاح تم اطالق النار عليه
بعد تسليم هذا السالح للجنود.
هذه الجرائم لم ينفذها فقط جنود مارقون. توجد لدينا شهادات
مع اس ماء عدد من القتلة، التي بش كل متعمد لم يتم إدخالها في
الفيلم بدافع حماية ابناء عائالتهم. يش مل هذا ايضا ضابطًا شابًا
اصبح بع د ذلك ضابطًا رفيع ًا جدًا في الجيش اإلس رائيلي وفي
أجهزة الدولة. ال يدور الحدي ث فقط عن »ناجين من الكارثة وصلوا
اآلن من المعسكرات« أو عن »رجال االيتسل الذين تم ضمهم«. كان
القتلة هناك من »افضل الشباب لدينا«. أوالدنا جميعا. وهناك شيء
آخر مهم وهو أنه حسب الشهادات التي لدينا فان الكثيرين عرفوا
وقاموا بإخفاء ذلك.
يجب على الشعب اإلسرائيلي الخجل مما حدث في الطنطورة وأن
يتعل م. يجب عليه التعلم بأن فص ل التاريخ هذا ممنوع أن يتكرر.
ممنوع أن تكون هنا نكبة ثانية. »يجب عدم تكرار ذلك في أي يوم«،
هذه االقوال تسري هنا ايضا.
يجب علينا الفهم بأنه في الس ياق غير المعقول لما بعد الكارثة
فان الح دث الذي كان ف ي الطنطورة واحداث الذبح في عش رات
االماكن االخرى في تلك الحرب غير مبررة، ولم تعد جديرة باإلخفاء.
مع كل ذلك ال أعتقد أنه يمكن اعادة العجلة الى الوراء. ال أعتقد بأن
اليهود يجب أن يتنازلوا عن مكانهم في هذه البالد. أنا على ثقة بأنه
بعد ثالثة ارباع القرن التي مرت حان الوقت للنظر مباشرة في المرآة،
وأن نع رف بأننا اقوياء بما فيه الكفاية كي نعترف بمعاناة الطرف
الثاني واالعتذار بشكل رس مي عن جرائم تلك الحرب. سيكون من
االفض ل لنا اذا عرفن ا أنه يجب علينا تحمل المس ؤولية عن الطرد
ُ عتبر المفهوم الصحيح
الجماع ي والمتعمد الذي حدث هنا، الذي ي
والحديث لتعريفه هو »التطهير العرقي«.
يج ب علينا فعل ذلك من خالل البحث عن ط رق جديدة واصيلة
تمك ن من اج راء مصالحة وانه اء للنزاع. االعتراف هو األس اس
لكل ش يء. بدون االعتراف ستس تمر الحرب. مطلوب تفكير خارج
الصندوق. يجب أن تطور الصهيونية منظومة تش غيلها اذا كانت
تنوي البقاء. ال يعني تحمل المسؤولية اعادة الالجئين الى الطنطورة،
وطرد اعضاء الكيبوتسات من نحشوليم واعادتهم الى تركيا. توجد
طرق اخ رى أفضل وعادلة أكثر. أعتق د أن احتمالية تغيير االتجاه
تكمن اوال وقبل أي ش يء في قدرتنا عل ى قول الحقيقة، والتوقف
عن محو تاريخ وذاكرة الشعب الذي يقاسمنا هذه البالد، واالعتراف
بحقه في أن يقوم بالحداد على كارثته حتى في يوم عيدنا )أو معنا
في يوم ذكرانا( حتى أن يرفع علمه بدون أن يهددنا ذلك.
أن ا على قناعة بأن ه اذا قلنا الحقيقة فسنس تطيع أخيرا الخروج
قليال من موقف الدفاع األبدي الذي تمترسنا فيه لعشرات السنين،
والتفرغ النتاج مس تقبل افض ل يتضمن مصالح ة تاريخية بين
الش عبين على اساس تقسيم البالد الحبيبة والنازفة هذه. يجب أن
تعترف دولة إسرائيل بالنكبة. وقد حان الوقت للتوقف عن الكذب.
بعد أن نفع ل ذلك وبعد أن نعلم ذلك في جمي ع اجهزة التعليم
لدينا س يكون من األسهل علينا التحاور مع الفلسطينيين واالدعاء
ب أن عليه م أن يغيروا م ن ناحيتهم حلم حق الع ودة الى ارض
إس رائيل مقابل تعويضات كبي رة، وأن يكون لهم حق في العودة
ال ى داخل ح دود دولة فلس طين التي يجب أن تق وم الى جانب
دولة إسرائيل. الزمن ينفد ويجب التقدم. تقضي الصهيونية على
نفسها بالس ير الحثيث نحو دولة ثنائية القومية من البحر وحتى
النهر. ال يوجد مستقبل لدولة اليهود إذا استمر حكم القمع وإذا لم
يتم تقسيم البالد.
إذا شئنا، هذا ليس اسطورة.
عن »هآرتس«
*مخرج فيلم »الطنطورة«.
ّ ة في العام 2018.
ّ ل مر
الطنطورة في أواسط الثالثينيات من القرن الماضي. جانب من أسماء ضحايا مجزرة الطنطورة خالل إحياء ذكراها ألو

Article in Danish By Kenneth Hår on Tantura massacre

Massakren og den israelske selvopfattelse – Solidaritet

 

أبو شوقي يستعيد ملامح الحياة في الجليل قبل النكبة ورحلة اللجوء من حطين إلى طرابلس تنتهي بعرابة البطوف ف

أبو شوقي يستعيد مالمح احلياة في اجلليل قبل النكبة ورحلة اللجوء من حطني إلى طرابلس تنتهي بعرابة البطوف
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
ّ الشيخ محمود رباح )أبو شوقي( املهجر من حطني، املقيم في عرابة البطوف،
كان فــي النكبة طفال بالثانية عشــرة من عمره عندما رافــق عائلته »الهجيج«
إلى لبنان سيرا على األقدام في الســادس والسابع عشر من متوز/ يوليو، فور
انسحاب جيش اإلنقاذ من قريته حطني قضاء طبرية.
هذا األســبوع رافقته »القدس العربي« إلى حطني حيث كان والده ميلك 500
دومن تزرع بالكروم واملقاثي وما زال يرفض املســاومة عليها بعد مصادرتها من
قبل إسرائيل التي تعتبره »حاضرا غائبا« وصادرت كل حطني وما فيها وهدمت
منازلها احلجرية عام 1965 عدا مسجد تاريخي يعاني الهجران.
فور وصوله غســل وجهه مباء نبــع العيون، ثم جلس على كرســي بجوار
اجلدول املتدفــق وهو يقول لن تطفىء نــار احلنني في داخلــي أليام الطفولة
والصبا في حطني كل مياه بحيرة طبرية.
في شــهادته يقول إن وجهاء حطني اجتمعوا في منطقــة »املراح« للتباحث
فيما يفعلونه فأرســلوا وفدا جلارتهم لوبية لالطالع على مــا يدور، ولكنهم ما
أن وصلوا قرون حطني حتى اكتشــفوا أنها »هاجة« وعندهــا بدأ أهالي حطني
يغادرون: »كنا عدة عائالت من أقاربنا قد غادرنا شــماال وحملنا بعض الفراش
واألغراض على احلمير واخليل وانطلقنا«.
ويتابــع »مررنا من بير »مزقة« شــمال بلدتنا وبتنا فــي منطقة احلامي ليلة
واحدة وفي وادي سالمة ورأس النبع مننا عدة ليال حتت اخلروب حتى جاءنا
البعض من قرية فراضية من أنســباء أهالي حطني. وفي فراضية بقينا حتى 30
أكتوبر/تشرين األول يوم ســقوط اجلليل. عمي ووالدي قاال إنه طاملا انسحب
جيش اإلنقاذ من مركزه في حديقة املندوب فإن اليهود قادمون ال محالة فخرجا
بعد املغرب لالستكشــاف ثم عادا بعد نصف ساعة وقررا الرحيل. وضعا فراشا
وحلفا على حمار وفرس لنا ومشــينا صاعدين جبــل اجلرمق العاصي دون أن
نعلــم أين الطريق وأحيانا كانت تســقط الفرس وهي محملــة بالفراش خالل
سيرها في الطريق الوعرة.
في الصباح وصلنا قرية عني األســد وهناك استأجر والدي بغلني مع دليلني
بخمس ليرات لتوصيلنا الى قرية رميش اللبنانية ألن عمتي كانت حامل بالشهر
التاسع ومعنا أطفال ونســاء وتعدادنا نحو عشرين نسمة. في الظهر استرحنا
لدى أصدقائنا من عائلة أبو حية في بلــدة بيت جن املعروفية حيث ربطتنا بها
وبعائالت درزية كثيــرة فيها صداقة من قبل النكبة بفضــل كوننا جيرانا ملقام
النبي شــعيب، بل كانت إحدى عائالت حطني )عائلــة القيم( حتمل مفتاح باب
املقــام. تناولنا الطعام في بيت أصدقائنا من عائلة أبو حية في بيت جن وطلبوا
منا البقاء لكننا واصلنا قبيل املساء املسير ومررنا من »وادي الذبان« على عتبة
حرفيش التي وجدنا أن اجليش اإلســرائيلي قد وصلها واحتلها وفي املســاء،
ووصلنا قرية رميش وبتنا على البيادر وكانت نصف فلســطني هناك، وأجنبت
عمتي زهرة رباح هناك »بال مي وال ضي« ولدا أســموه أحمد والحقا صار يدعى
حتى اليوم »رميش« على اسم املكان املولود فيه، وهو الجئ يقيم في اإلمارات.
درب اآلالم سيرا على األقدام
ويســتكمل أبو شوقي اســتعادة محطات درب اآلالم بالقول إنه في الصباح
وجدوا أن البير مغلق باحلجارة حتى جاء جيش اإلنقاذ يساعدهم في احلصول
على مياه الشرب، ثم واصلوا على البغال وســيرا على األقدام إلى بنت جبيل،
وما أن وصلوا ظهرا حتى استراحوا حتت أشجار الزيتون ورفض صاحب بيت
مجاور أن يسقيهم شربة ماء ويدعوهم للشرب من بركة تشرب منها احليوانات.
ويواصل استعادة تلك الرحلة الصادمة: »ما أن وصلنا حتى سمعنا البعض
يصرخ »يهود يهود« فهرب الكثيرون ومنهم أصحاب الدكاكني وسرعان ما تبني
أن املســلحني القادمني من جهة مارون الراس هم من جيــش اإلنقاذ. في اليوم
التالي وبعد مبيت ليلة وصلنا مخيم عني احللوة وبتنا ليلة، لكننا لم جند متسعا
لنا فيه فاجتهنا عند املســاء في القطار نحو مخيم النيرب في جوار حلب ومعنا
دار خالي وعمتــي وعائلتها وجدي وجدتي وعمي وعمــة أخرى عزباء، كافتنا
داخل عربة واحدة.
كنت أســمعهم يقولون إن تلك األضواء هي بيروت فقلت في ســري »سأبقى
يقظا كي أرى بيروت اجلميلة« لكن النعاس غلبني وفي الصباح وجدنا أنفســنا
على أعتاب طرابلس«.
في القطار إلى طرابلس
ملا وصل القطار الى طرابلس قالوا على مســامعه إن ســوريا أغلقت احلدود
ولم تعد تســتطيع اســتقبال الجئــن جدد، وكان قد ســبقهم خاله وأســرته
بســاعات، موضحا أنهم بقوا هناك أســبوعني داخل عربة القطار الضيقة لعدم
ّ وجود مكان يســكنونه فيما كانوا يرممون ثكنة من مخلفات اجليش الفرنسي
إلسكان الالجئني فيها ألن الطقس كان باردا وماطرا.
وعن ذلك يضيف مستعينا بذاكرته اخلضراء »كنا نتلقى خبزا وبطاطا ومترا
من وكالة الغوث يوميا. كان رئيس بلدية طرابلس عبد اجمليد كرامة يتكرم علينا
بالغداء واملاء كل يوم.
خالل أســبوعني عمل الرجل في ترميــم الثكنة التابعة للجيش الفرنســي
وعملت معهم في اليوم األخير وقبــض كل منا ليرتني لبنانيتني، وكان كل جنيه
فلســطيني بعشــر ليرات لبنانية. كنت مــع بقية األوالد خــال النهار نتجول
في املنطقة احمليطة بالقطار وكنا نذهب لنهر »قاديشــا أبــو علي« الذي مير من
طرابلس ويصب في البحر األبيض املتوسط.
كنا نلهو في النهر الذي مير من البيارات وصعدنا مرة اجلســر الذي مير منه
قطار حلب بيروت، وهو قطار قصير مكون من عربة واحدة لكنه ســريع )قطار
الشرق السريع( وفيما كنا نلهو مر القطار الســريع، فهرب إخوتي وأبناء عمي
بســرعة أما أنا فقد كنت في منتصف اجلســر ولم أمتكن من الهرب فتمددت في
ّ منتصف اجلســر على ألواح ومر القطار من فوقي وظن بقيــة األوالد أنني مت
لكنني نهضت مســرعا وحلقت به قبل إبالغ والدي مبا حصل. الحقا أقمنا داخل
الثكنة املذكورة لكنها كانت تدلف مياه املطــر من كل جانب فقررنا العودة لعني
احللوة على نفقتنا، وهناك وجدنا اخمليم مكتظا وال يتسع لنا«.
في بعلبك البرد يقطع املسمار
كمــا يوضح أبو شــوقي أنه وعائلته ذهبوا لكنيســة جديــدة خارج صيدا
في طور البنــاء مقصورة غير مبلطــة، فأقاموا فيها خالل شــهر كانون األول/
ديســمبر1948 فداهمهــم الــدرك اللبناني عدة مــرات، وكان الرجــال الكبار
يتخاصمون معهم بعدما كانوا يحاولــون إخراجهم كل يوم، وفي املرة األخيرة
طوق الدرك الكنيسة وأمامها باص لشركة العفيفي وشاحنة لشخص من حطني
وطلبوا منهم اخلروج، وغادرنا فعال في حافلة وشــاحنة نحو جهة غير معلومة
حتى وصلوا بيروت ثم زحلة مرورا بسهل البقاع، وعند غروب الشمس وصلوا
عمارة تدعى »القاووش« ثكنة فرنســية في بعلبك على شــكل غرفة طويلة من
مخلفات االستعمار الفرنســي وقاموا بتقســيمها باحلرامات لكل عائلة متران
مربعان«.
ويتابــع »تبني الحقا أن هناك »قاووشــا« آخــر في املنطقة. نحــن بتنا في
القاووش األســفل وفيه بقينا أربعة شــهور وكان فصل الشــتاء قارسا وسط
ازدحام شديد، تفصل بني العائلة والعائلة من الالجئني بطانية واحدة كحاجز.
كانت أحوال الطقس فــي بعلبك ثلجية وال تطاق وما زالت صورة مياه املزاريب
وهي متجمــدة كالعمود في ذاكرتي. في بعلبك كان مديــر القاووش في املنطقة
الفوقا حنا حداد من طرعان، وفيها مدرســة لألوالد، ومبســاعدته صرنا نتعلم
فيها وطيلة ثالثة شــهور كنا نسير يوميا من القاووش في املنطقة التحتا للفوقا
سيرا على األقدام ومرورا من أمام قلعة بعلبك التاريخية.
العودة لعني احللوة
»بعد نحو أربعة شهور كدنا خاللها منوت من البرد قرر أهلنا العودة الى عني
احللوة، كي نقترب من أقاربنا ومن فلســطني حيث كانت تصل األخبار منها عن
عملية تســجيل الهويات. لم جند مكانا في مخيم عني احللوة فأقمنا داخل خيمة
في مخيم املية مية قريبا من صيدا ومكثنا شهرين تقريبا«.
ويستعيد الشــيخ أبو شوقي الذي تشــتت عائلته في أصقاع الدنيا عودته
وأسرته الصغيرة إلى اجلليل«عدنا بذات الطريق لفلسطني في مايو/ أيار1949 ،
بتنا في رميش وانتظرنا إشــارة لنقطع احلدود من دليــل تقدمنا، وفعال بقينا
نســير ركضا حتى نبعة مياه في طرف وادي الذبــان مقابل حرفيش عند طلوع
الشــمس. وصلنا بيت جن حيث اســترحنا وتناولنا الغداء لدى أصدقائنا من
عائلة أبو حية، وبعد مســير واصل الليل بالنهار بلغنا قرية دير حنا عند املساء
ســيرا على األقدام، وكنت أحمل »ابريق مياه« جاء معنا من حطني للبنان ومنه
إلى عرابة البطــوف التي اخترنا االســتقرار فيها لقربها مــن حطني، وألن لنا
أنسباء من عائلة خطيب فيها. كانت أمي تسير طيلة درب اآلالم هذه وهي حتمل
شقيقي الرضيع أحمد الذي توفي بعدما عدنا للبالد بقليل نتيجة البرد واملرض،
وحاولت أن تســعفه بالذهاب لطبيب في ســخنني لكن دون جدوى. في عرابة
البطوف بدأنا دورة احلياة من الصفر«.
بطاقات الهوية للعائلة وطرد البقية
بعد بضعة شــهور في عرابة البطوف نادى الناطور الســكان باسم اخملتار
للتجمع في ســاحة املراح كي يأخذ عدد من الالجئني بطاقات هوية. كان أقارب
أنســباء محمود رباح أبو شــوقي قد ســجلوه وأفراد عائلته في قسائم سجل
األنفس اإلســرائيلي كأنهم مقيمون في عرابة البطــوف: »ذهب والدي وجدي
وعمي ودخل والدي توفيق حســن رباح إلى »الزاوية« بعدما نادوا عليه فوجد
أنه مسجل في سجل األنفس ورقمه 02136730 مثله مثل بقية أرقام هوية أهالي
عرابة – الســكان الذين حازوا على هوياتهم فــي أول االحتالل. عندما دخلت
والدتي وضحة ســليم شــعبان تبني أنه ال قسيمة لها واســمها غير مسجل وال
يوجد لها رقم بعكس والدي وفكر املوظف وهو عربي من قرية الرينة رمبا اسمه
ســعيد الزامل ومعه موظفة يهودية تدعى طوفي، ويبدو أن ساعة رحمانية قد
أتتهما فقررا منحهــا بطاقة هوية رقمها03519462 وأنــا ينتهي رقم بطاقتي 64
وهكذا إخوتي : جهاد)65 )حمدة)66 )محمد )67 )وأحمد)68 )واألخير ســمي
على اسم شــقيقنا أحمد الذي مات رضيعا متأثرا مبرض بسبب الترحال، حيث
كانت والدتي قد حملته في حضنها طيلة املســير مــن بعلبك إلى عني احللوة ثم
إلى عرابة البطوف. مت تســجيل األوالد فيها وهكذا بقينــا في عرابة البطوف،
ّ لكن أقارب لنا لم يجدوا لهم أســماء مسجلة في سجل القسائم اإلسرائيلي. لكن
جدي حســن مرعي رباح وجدتي لبيبة رباح وعمي أحمــد رباح وعمتي زهرة
رباح وزوجها إبراهيم صالــح رباح وأوالدهما فقد طردوا إلى جنني رغم كونهم
مسجلني في ســجل األنفس، وذلك لعدم تسجيل نســائهم في السجل، وعندما
رجعوا عن طريق األردن وســوريا ولبنان طردوا ثانية، وفي املرة الثالثة أيضا
طردوا للبنان وصاروا هناك الجئني حتى اليوم«.
وردا على سؤال يستعيد أبو شــوقي مالمح احلياة في حطني، ويبدأ بوفرة
مياهها باإلشــارة لنبع »العيون« أغزر عيون حطني املوجودة في محاذاة مقام
النبي شــعيب، موضحا أن املياه كانت تنبع من ســفح اجلبــل وبجوارها بئر
مبنية من اإلسمنت كنا نســتحم فيه، وهي تصب في جرن حجري يسمى »ران«
وجتري نحو البلدة صيفا وشتاء، وكانت نساء حطني يقصدنها لصفاء مياهها
ونظافتها، ومن خلــف هذا النبع منطقة املنطار وللشــمال منه منطقة الصفاح،
وهي مناطق جبلية مزروعة بكروم الزيتون في قمتها قرنا حطني.
كما يوضــح أن مياه نبــع العيون« كانت تصــل مزارع البلدة وبســاتينها
ومزروعاتها الشــتوية والصيفية حيث كانوا يزرعــون خضراوات كالبندورة
واخليــار وامللوخية والفجل واخلــس والبصل وامللفوف والزهراء والكوســا
والقرع والسبانخ وغيرها، عالوة على كروم املشمش والتفاح والعناب والعنب
واللوز والتوت والتــن والرمان واجلوز واللوز، وهذه كلها تســد احتياجات
البلدة وتصدير ما تبقى لـ األسواق في طبرية.
القسطل
النبعة الثانية تلك التي متر من اجلامع التاريخي وســميت بـ »القسطل« ألن
مياهها متر مبواســير فخارية تدعى قســاطل، وكانت املياه تستخدم للوضوء
واالغتســال، منبها أيضــا لوجود نبعة أخــرى في وادي الليمــون تدعى عني
الصرار وكانت تسقي كرومه وتصب مياهها في بحيرة طبرية، وأبرز أشجارها
احلمضيات.
وحســب شــهادة أبو شــوقي كانت مياه الينابيع ملك لألهالــي ودوابهم
ومزارعهم وتوزع على أصحاب األرض حسب كم فدان ميلك.
ّ وميضي فــي شــهادته »كانت حطني قــد حتســنت أحوالهــا االقتصادية
ّ -االجتماعية بفضل وفرة ينابيعها وخصوبــة تربتها وبعض العائالت علمت
أبنائها بفضل ذلك. كانت هناك سيدة خرساء تدعى فاطمة عزام تزوج ابنها بعد
وفاة زوجته فتولت هي تعليم حفيدها جاد في الكلية العربية في القدس، وحاز
على شــهادة املاتريك، وفي لبنان بعد »الهجيج« عمل في شركة البترول أرامكو
وساهم في حتسني أحوال عائلته«.
ويتابع منفعال في مديح تلك الســيدة املناضلة« كانت جدته تزرع مزروعات
كثيرة كالنعناع والبقدونس واخلس وتذهب لطبرية وتبيعها في السوق وتنفق
على حفيدها. وهناك أيضا بير »مزقة« شــمال البلــدة ومياهه الباطنية غزيرة
جدا«.
حسبة اخلضار
كانت طبرية بالنســبة حلطــن هي األخت الكبــرى تبيع فيهــا منتوجاتنا
وتشتري ما حتتاجه منها، »كنت طفال أرافق والدي وعمي وهما يوردان حمولة
اخلضراوات والفواكه للحســبة. داخل احلســبة كان الدالل أبو عرب هو الذي
يشــتري حموالت اخلضراوات والثمــار من الفالحني ويتولــى بيعها للزبائن
خاصــة اليهود، وكنا نبيع باألســاس التفاح واملشــمش وغيرنا بــاع فيها كل
أنواع اخلضراوات، مبعنى أن الدالل كان وســيطا بني البائعني وبني من يشتري
ّ رق
باملفرق«. يستذكر أبو شوقي ويكمل »كانت هناك حسبة أخرى للبضاعة باملف
حيث توجد دكاكني األســماك اليوم، واعتاد األهالــي على بيع البيض واللنب أو
ّ رق. أذكر أننا كنا نودع الدواب في واحد من خانني في طبرية ريثما
الدجاج باملف
ننهي أشغالنا ثم ندفع الدخولية ونعود«.
شجرة الزنزخلت
منبها أن أهالي حطني اعتادوا حتميل هذه الفواكه واخلضراوات على البغال
واحلمير واخليل وتوريدها لطبرية، وكانت تودع الفواكه داخل أحمال خشبية
ّ في أسفلها وفي أعالها أوراق شــجرة زنزخلت كي ال تقربها احلشرات فهي مرة
جدا وكي تبقى الفواكه واخلضراوات نضرة وطرية وسليمة«.
وتابع »باملناسبة كانت تستخدم أشجار الزنزخلت في بناء البيوت املصممة
على طراز العقد، فأعوادها مســتقيمة وتســتخدم كجسور وقواطع، وهي قوية
ّ ألنها مرة الســوس ال ينخرهــا وكانت تزرع بــن البيوت لطرد احلشــرات«.
ويضيف »كان أهالي حطني يتداون في املستشــفى االسكوتلندي ومديره أملاني
يدعــى لورنس، بل كانت منطقة الليدو على ضفــاف البحيرة تتبع لألملان، لكن
نساء حطني كن يلدن في البيوت«.
ويســتذكر أنه قريبا من احلسبة كان يقوم بنك األمة ومديره صدقي الطبري
الــذي فتح حلماية األراضي من البيع لليهود بعد موجة بيع في الثالثينيات وقد
حاز والده على قــرض منه واقتنى قطعة أرض في حطني عــام 1942 من عائلة
أصلها من كفــر عنان، وكذلك عمه وجده اقتنيا قطعتــن إضافيتني وهي عادت
لقريتها واشترت أراضي هناك.
وردا على ســؤال حول تتمة مالمح احلياة االجتماعية يواصل أبو شــوقي
احلديث بذاكرة قوية وكأنه يغرف من بحيرة طبرية: »كان حداؤون شــعبيون
يحيون ســهرات األعراس خاصة أبو ســعيد احلطيني، وكان يفتتح الســهرة
بالقول: »أنا احلدا احلطيني أعور من عيني اليميني« والحقا شــاركه شــقيقه
ّ محمد أبو شــكيب. وكان أهالي حطني يزفون العريــس في »مرودحة« إلى مقام
النبي شعيب ويستظلون حتت أفياء أشجار زيتون. وهناك تتم الدبكة الشعبية
ومنها ينزلون للقرية في صف سحجة، أما العروس فكانت تذهب لبيت عريسها
عند املساء، موضحا أن أبو شكيب استشــهد في معركة مع اليهود قبيل سقوط
جارة حطني القرية الكبرى لوبية، وذلك عندما جاءت مجموعة من يهود طبرية
والشجرة نحو لوبية وفي الطريق جرح اخملتار عمه أحمد قاسم رباح واستشهد
أبو شكيب.
ّ ويتابع »والد احلدائني أبو الســعيد وأبو شــكيب ولدا ألب من صفد األصل
تزوج من ســيدة يهودية تدعــى بديعة، وقــد بقيت في حطني بعد ســقوطها
وكانت قد أســلمت وتصلي وترتدي غطاء على رأسها. كان بعض أهالي حطني
ممن اســتقروا في قرية كفرعنان يعودون خلسة لبيوتهم للحصول على بعض
احلاجيات وقد بقي في القرية بعض املســنني وبديعة التي كانت تعطي إشارة
للمتســللني بإضاءة مصباح في بيتها لتبلغهم بأن البلدة خالية من اليهود، لكن
هؤالء اكتشفوا أمرها وطردوها هي األخرى«.
قصة الشيخ محمود شعبان
ونوه أن الشــيخ محمد أحمد نعيم الزيتاوي ووالده إمام املسجد التاريخي،
وهما من بلدة زيتا قضاء نابلس التي كانت تصدر مشــايخ للقرى الفلسطينية
ّ وعاشــا مع أهالي حطني وورث اإلمامة فيها من والده، وهو شيخ الكتاب حيث
تعلم العربية واحلساب عنده قبل االلتحاق باملدرسة االبتدائية.
ويستذكر أبو شوقي قصة مشــحونة يرويها بشغف لعبرتها اجلميلة فيقول
إن »الشيخ الراحل محمود شعبان من حطني سافر في أربعينيات القرن املاضي
إلى القاهرة ومكــث فيها ثماني ســنوات وعاد منها بعد إجازتــه في األزهر«.
ويضيف«أصل احلكاية أن شقيقه تشاجر مع شــخص من بلدته وتورط بقتله
وأنكر تهمــة القتل، مدعيا أنه كان فــي البيت وقت وقــوع اجلرمية وقد طلبت
العائلة من شــقيقه محمود أن يشهد على ذلك شهادة زور فرفض، وفي الصباح
الباكر غادر حطني إلى مصر وفيها وصل األزهر. وبعد ســنوات عاد لفلســطني
وحينمــا وصل حطني احتفل األقرباء واألصدقاء بــه ورغبوا بتعيينه إماما في
مسجد البلدة بدال من الشيخ الزيتاوي، لكن الشيخ شعبان بكرم أخالقه رفض،
وقال معلال رفضه هل يعقل أن أعود من األزهر مســتغال علمي ألقطع أرزاق شيخ
زميل لي؟ وما لبث أن عني إماما ملسجد طرعان، فانتقل إليها واستقر فيها وتزوج
ّ وكون أسرة«.
ويوضح أبو شــوقي أنه حينما وقعت النكبة في1948 مت تهجير الشــيخني
من زيتا مع بقية أهالي حطني إلى لبنان، فيما بقي الشــيخ شــعبان وأسرته في
طرعان وفيها باتت ذريته شجرة خضراء له فيها اليوم عشرات األحفاد، مؤكدا
أنها تبدو قصة بســيطة لكنها تنطوي على عبرة كبيرة. وبقيت ســيرة الشيخ
محمود طيبة كاملســك مثلما بقيت صورته في الذاكرة وهــو يلعب »املنقلة« مع
صديقه اخلــوري األب الراحل كامل خوري في طرعــان، وهي مثبتة في بيوت
كثيرة حتى اليوم الحتضانها رسالة وحدوية لطيفة.
ويستذكر املؤرخ وليد اخلالدي )كي ال ننسى( أن حطني تهجرت يوم سقطت
الناصــرة وجارتها لوبية في يوليو/ متوز 48 ونزح أهلها ملنطقة وادي ســامة
وجنا بعض احملظوظني من جحيــم التهجير واللجوء وبقــوا في عرابة، ودير
حنا، وكفركنا وشفا عمرو وعيلبون وغيرها.
■ على قبعتك مكتوب »راجعني على حطني« هل هي رسالة؟
□ »طبعا األمل كبير بالعودة ولن يخيب أملنا بهذا األمل، وإن لم نعد سيعود
أبناؤنا أو أحفادنا بإذن الله«.
الشيخ محمود رباح أبو شوقي، املولود في حطني عام 1936 ،وخالل 36 عاما
في ســلك التعليم لم يتغيب ســوى 36 يوما خالل كل مدة تعليمه، يستعيد ذلك
على مسامع أتراب له ممن يشهدون له أخالقه وصدقه

A Comment on: Collapse – the Fall of the Soviet Union- M. Zubok

A book of Vladislav M. Zubok-2021 -Yale Univ. Press publication.

Interesting and well researched book that covers the deep roots of the fall of the earlier Soviet bloc, the economic issues and the failure to cope with the challenges of the western world. A lot of info that was not known before, especially after the opening of the archival  material and the minutes of the hundreds of meetings of the leaderships in both CSSR, USA & other major actors.  It is mostly needed now to know more about the background and the many ramifications of the ongoing Ukrainian war & to know a lot of realities concerning the Iraq Invasion and how Iraq was sold in return for an awaited economic help package fra USA to Gorbatjov.